Debatt. .

2019-11-06 14:32
Puffetikett
ETC Göteborg

Hisingsbron lika säker som andra broar

Kommer den nya Hisingsbron kunna öppnas tillräckligt snabbt för skenande fartyg? Det undrade läsaren Christer Owe i ett inlägg (24/10) som nu får svar av trafikkontorets projektledare, Kristoffer Ekholm.

Att stänga av och säkra en bro från trafikanter innan en broöppning tar omkring två minuter. Den här ställtiden är ungefär lika lång oavsett brotyp och påverkas alltså inte av att Hisingsbron är konstruerad som en lyftbro. När bron är avstängd kommer det sedan att ta en och en halv minut att lyfta lyftspannet till sin maxhöjd.

I varje hörn av den öppningsbara delen på Hisingsbron kommer det att sitta fyra motorer, totalt är det alltså 16 motorer som samkörs vid en broöppning. Det innebär att vi klarar att öppna bron även om en av de fyra motorerna per hörn skulle gå sönder. Att köra flera motorer tillsammans synkront är en vanlig och beprövad lösning och en erkänd teknik bland annat för kranmaskineri.

Nu har vi genomfört tester av maskineriet i fabrik, där vi också har forcerat olika fel för att se hur självkalibreringen av styrsystemen för lyftbron fungerar. Resultaten är mycket goda och visar att det är mycket små differenser mellan de fyra hörnen av den lyftbara delen. Hisingsbrons konstruktion som lyftbro innebär alltså inte någon större risk för driftstopp än för andra typer av öppningsbara broar. När bron står klar ska den kunna öppnas för sjöfarten upp till 15 gånger per dag, undantaget vardagar klockan 6 till 9 och klockan 15 till 18 då det är rusningstrafik.

//

Kristoffer Ekholm

Projektledare för projektering av Hisingsbron, trafikkontoret Göteborgs Stad