Debatt. .

2019-12-17 08:26
”Vi vill ha ett Sverige där alla har råd och rätt att få tillgång till god vård efter behov, såväl för tänder som resten av kroppen”, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT
”Vi vill ha ett Sverige där alla har råd och rätt att få tillgång till god vård efter behov, såväl för tänder som resten av kroppen”, skriver debattörerna.
Puffetikett
ETC Göteborg

Hela tänder får aldrig vara en klassfråga

Idag tar regionstyrelsen beslut om sänkt åldersgräns för fri tandvård. Om förslaget klubbas innebär det ett steg tillbaka till den tid då människors tänder speglade deras inkomster, skriver representanter för Socialdemokraterna.

Tänder får aldrig vara en klassfråga! Tandvården måste utvecklas, mot ökad rättvisa och jämlikhet. De reformer som hittills tagits ska byggas ut, inte monteras ner, som tycks vara högerns vilja.

Tänderna hör till kroppen och ska behandlas därefter. Sjuka tänder ska ses som vilken annan sjuk kroppsdel som helst. Därför bör tandvården ingå i det allmänna högkostnadsskyddet som gäller för övriga kroppen. Det är den grundläggande inställningen vi socialdemokrater har. Vi har också ett kongressbeslut på att så ska ske.

Men det är en dyr reform, och med tanke på de skattesänkningar som skett, inte minst under åtta år av alliansregering och de högerbudgetar som den S-ledda regeringen tvingats administrera under två av de fem år den styrt, går det inte att genomföra rakt av. Det får tas i etapper.

Vikten av att ha hela tänder är långt ifrån en fråga om utseende. Forskningen visar att dålig munhälsa hör ihop med flera systemsjukdomar, bland andra hjärt-kärl-sjukdomar, diabetes, reumatism och vissa cancerformer. Den visar också att människor med svår tandlossning har tre gånger högre risk att dö tidigt. Nödvändigheten av en bra förebyggande tandvård för framtida hälsa kan knappast överdrivas. Det är också en fråga om jämlikhet i vården; för den som är fattig står sig förebyggande tandvård slätt när räkningarna hopar sig och kylskåpet är tomt.

I Västra Götalandsregionen har vi gått före och visat vägen för den nationella politiken. 2008, under S-lett styre, togs första steget på reformen om kostnadsfri tandvård för unga vuxna. Reformen innebar att tandvården skulle vara fri upp till 25 år och genomföras successivt.

Tyvärr hann vi bara till 24 år. När det moderatledda styret tog över efter valet 2014 frystes reformen vid 24 år.

Under förra mandatperioden tog även den S-ledda regeringen steg i samma riktning, och höjde den nationella åldersgränsen för kostnadsfri tandvård till 23 år. Trots det har Västra Götalandsregionen fortfarande ledartröjan på gentemot övriga landet.

Men det kan snart komma att förändras. Nu vill de styrande partierna i regionen – M, L, C, KD och MP – tillsammans med SD sänka åldersgränsen, till 23 år. En hel årskull unga – som ofta har en ansträngd ekonomi till följd av studier, arbetslöshet, timvik och osäkra anställningar – riskerar att stå där med svartepetter. Allt för att göra kortsiktiga besparingar. Men det är att bita sig själv i svansen. Det riskerar att leda till ökade sjukvårdskostnader och mänskligt lidande i framtiden. Satsningen som vi socialdemokrater gjorde riktar sig främst mot dem som har behov av tandvård och ingen går till tandläkaren för skojs skull.

På regionstyrelsemötet idag finns frågan om sänkt åldersgräns i tandvården på agendan. Vi social­demokrater säger ett entydigt nej!

Vi säger istället ja till fortsatta satsningar på en jämlik och tillgänglig tandvård, med särskilt värnande om utsatta grupper, inte minst ekonomiskt. Därför har vi också drivit igenom att alla ålderspensionärer ska få ett kostnadsfritt besök hos tandhygienist varje år. Den S-ledda regeringen genomförde förra året också en dubblering av tandvårdsstödet för unga vuxna (upp till 29 år) och ålderspensionärer.

Vi vill göra mer, men har inte mandaten för att göra det, vare sig i Västra Götalandsregionen eller i riksdagen. Men vi kommer att kämpa och göra allt vi kan för att åtminstone förhindra att det vi har byggt upp raseras. För vi socialdemokrater vill utveckla allas möjlighet att få en ekonomiskt överkomlig och bra tandvård. Vi vill ta nya steg mot att låta tandvården ingå i det allmänna högkostnadsskyddet, inte backa tillbaka till den tid då man kunde se i munnen på människor hur lite pengar de har i sin plånbok.

Vi vill ha ett Sverige där alla har råd och rätt att få tillgång till god vård efter behov, såväl för tänder som resten av kroppen.

Håkan Linnarsson och Linnéa Wall 
Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd, och Linnéa Wall (S), vice ordförande i tandvårdsstyrelsen.