Debatt. .

2019-03-28 10:04
Det är orimligt att kulturförvaltningen håller fast vid linjen att inte anställa kulturarbetare. Göteborgs kommun borde istället gå i bräschen för en god äldreomsorg och ett tillgängligt kulturliv med rimliga arbetsvillkor, skriver debattörerna. Foto: Shutterstock
Det är orimligt att kulturförvaltningen håller fast vid linjen att inte anställa kulturarbetare. Göteborgs kommun borde istället gå i bräschen för en god äldreomsorg och ett tillgängligt kulturliv med rimliga arbetsvillkor, skriver debattörerna.
Puffetikett
ETC Göteborg

Göteborgs stad – ge kulturarbetare vettiga anställningar

Det är orimligt att kulturförvaltningen håller fast vid linjen att inte anställa kulturarbetare, skriver debattörerna.

I vår debattartikel publicerad i ETC Göteborg 5/3 beskrev vi arbetsvillkoren för musiker som arbetar med Speldags – tvåveckorsturnéer på Göteborgs äldreboenden som arrangeras av kulturförvaltningen. Vi i Syndikalistiska Musikersektionen har medlemmar med lång erfarenhet av att spela för Göteborgs kommun inom äldreomsorgen. Vi har genom studieförbunden spelat konserter på fullsatta kommunala äldreboenden där vi fått en tiondels betalning för att konserterna kallats “studiecirklar.” Vi har också blivit anlitade direkt av olika äldreboenden och vi har spelat för kommunens återkommande äldreboendeturné Speldags. Av någon anledning har kommunen bestämt sig för att detta är arbeten som det inte ska gå att försörja sig på. De vägrar till och med att kalla det viktiga arbete som musiker utför på Göteborgs äldreboenden för ett arbete. I vår dialog med kulturförvaltningen har vi fått höra att Speldags inte ska betraktas som en försörjning utan som ett komplement till annat lönearbete. De har också hävdat att musikerna kan ta andra jobb på kvällen eftersom Speldags verksamhet är förlagd på dagtid.

Kulturförvaltningen anser det rimligt att halvera priset för musikers arbete därför att musikerna genom Speldags får många, sammanhängande spelningar. Alltså att “tryggheten” av två veckors kontinuerligt arbete skulle motivera en halvering av lönen. Dagens löneläge innebär i praktiken att kulturförvaltningen får 20 spelningar till priset av 10. En liknande överenskommelse för vilken annan arbetsgrupp som helst skulle förefalla absurd. Det är detta vi, med all rätt, kallar lönedumpning.

Kulturförvaltningen argumenterar, i sin replik på vår insändare (ETC Göteborg 11/3), som om Speldags skulle ha kollektivavtalsenliga löner trots att det idag inte finns något kollektivavtal och lönerna faktiskt ligger under hälften av Musikerförbundets riksminimitariff. Det är intressant – för att inte säga förbryllande – att kulturförvaltningen överhuvudtaget talar om parter då de idag sätter löner helt utan någon motpart. De musiker som själva hört av sig till kulturförvaltningen och påpekat att lönen är för låg har fått till svar att de alltid är fria att avstå från uppdraget (läs: jobbet) om arbetsvillkoren inte passar dem. När musikerna istället försökt göra något åt lönenivåerna genom fackliga påtryckningar har kulturförvaltningen inte velat förhandla. Varken individuellt eller kollektivt kan alltså musikerna förhandla för bättre villkor.

Kulturförvaltningen påstår att de sällan eller aldrig stött på några klagomål rörande Speldags. De verkar därmed dra slutsatsen att kritiken är icke-existerande eller försvinnande liten. Vi vill påminna om att vår första insändare samlade 113 underskrifter – flertalet musiker och bland dem många som arbetat för just Speldags. Är inte dessa underskrifter i sig ett bevis på att missnöjet är utbrett? Vi har också samlat in vittnesmål från ett stort antal musiker som spelat på Speldags. Majoriteten av dem vi varit i kontakt med uttrycker ett stort missnöje vad gäller lönenivåer, avsaknad av reseersättning samt ett alltför stressigt och komprimerat schema. Många vågar trots detta inte gå ut öppet med sin kritik, något som inte är så svårt att förstå om man påminner sig om den otrygga position musikerna har i förhållande till sin arbetsgivare. För att möjligheterna att få jobb igen ska vara så goda som möjligt gäller det ju – krasst uttryckt – att hålla sig på god fot med kulturförvaltningen. Otrygga anställningar ger ingen bra grogrund för konstruktiva, ärliga dialoger om arbetsförhållanden. Otrygga anställningar skapar tystnad.

Vi som arbetar med kultur för äldre vet hur viktigt detta arbete är. Behovet är mycket större än vad som idag täcks upp av Speldags tvåveckorsturnéer. Det är orimligt att kulturförvaltningen håller fast vid linjen att inte anställa kulturarbetare. Göteborgs kommun borde istället gå i bräschen för en god äldreomsorg och ett tillgängligt kulturliv med rimliga arbetsvillkor.

Vi kräver: ge kulturarbetare vettiga, långvariga och ekonomiskt hållbara anställningar inom äldreomsorgen.