Debatt. .

2019-03-05 04:00
Bild: Anders Wiklund/TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Göteborgs stad dumpar musikerlöner och vägrar förhandla med facket

Yrkesverksamma musiker är tyvärr vana vid att mindre och större krogar och konsertställen kommer med skambud och brister i sin hantering av vår arbetsmiljö. Det är inte annat än skam att även Göteborgs stad driver på den här nedvärderande synen på musikers arbete och bidrar till lönedumpning.

Under stora delar av året stöttar och arrangerar kulturförvaltningen Göteborgs stad en rad olika kulturevenemang som rör det fria konst- och kulturlivet. Satsningar som Göteborgs dans- och teaterfestival, Kulturnatta och Sommarunderhållningen ger göteborgare i alla åldrar möjlighet att ta del av konst och kultur på hög nivå. Ett annat av kulturförvaltningens kulturprogram är Speldags – ett återkommande arrangemang som erbjuder dans, teater och framförallt musik för äldre göteborgare. Speldags anlitar kulturarbetare för två veckors schemalagd turné på äldre- och seniorboenden, träffpunkter och vårdavdelningar i Göteborgs stad.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Vi som undertecknar denna insändare tycker att det är mycket viktigt att kulturen görs tillgänglig för alla i samhället och ser positivt på att Göteborgs stad anordnar konserter för äldre. Vi är stolta över det viktiga arbete som kulturarbetare utför inom Göteborgs äldreomsorg. Dessvärre är de konserter som förekommer på Göteborgs äldreboenden rejält underbetalda. Lönenivåerna ligger på under hälften av den miniminivå som fastställts av Musikerförbundet. Trots att schemat kräver att musikerna snabbt kan förflytta sig mellan olika stadsdelar i Göteborg utgår ingen reseersättning. Musikerna förväntas även stå för egen ljudutrustning utan att ersättning utgår för detta. I och med de låga löner som betalas ut per spelning får man också betrakta all förberedelsetid som krävs för att genomföra spelningarna som obetalt arbete. Utöver allt detta betalar kulturförvaltningen heller inte ut någon semesterersättning.

Musikersektionen vid det syndikalistiska fackförbundet Göteborgs LS av SAC har flera medlemmar som arbetar för Speldags. När Musikersektionen begärt förhandling angående löner och arbetsvillkor har kulturförvaltningen svarat med förhandlingsvägran. Förvaltningen avser att inte förhandla då de anser att musikerna som arbetar för Speldags är "arvodister" och inte arbetstagare. Kulturförvaltningen menar alltså att de som jobbar för dem på schemalagd arbetstid inte utför ett arbete utan ett uppdrag. Detta betyder att de skulle stå utanför arbetsrättsliga lagar och till exempel inte ha rätt att genom vårt fackförbund förhandla för bättre villkor.

Musikersektionen anser att detta är förhandlingsvägran och strider mot paragraf 10 i Medbestämmandelagen (MBL) och har därför skickat ett skadeståndskrav för förhandlingsvägran. Då kulturförvaltningen fortsätter att vägra förhandla varslar nu Musikersektionen om stridsåtgärder.

Yrkesverksamma musiker är tyvärr vana vid att mindre och större krogar och konsertställen kommer med skambud och brister i sin hantering av vår arbetsmiljö. Det är inte annat än skam att även Göteborgs stad driver på den här nedvärderande synen på musikers arbete och bidrar till lönedumpning.

Vi anser att kulturförvaltningen försöker smita ifrån sina skyldigheter som arbetsköpare genom att kalla lönen för arvode. Musiker utför ett viktigt arbete på äldreboenden i Göteborg som kulturförvaltningen också ska erkänna som ett sådant. Vi kräver att musiker får betalt enligt Musikerförbundets riksminimitariff samt får semester- och reseersättning. Det är underligt att det inte är en självklarhet för en offentlig aktör som kulturförvaltningen. Göteborgs stad borde rimligtvis försvara arbetsrätten, inte urholka den.

Läs vidare på nästa sida: Underskrifter

Musikersektionen vid Göteborgs LS av SAC 
Debattartikeln är undertecknad av 113 musiker, kulturarbetare, fackliga aktivister med flera. Hela listan publiceras på hemsidan.