Debatt. .

2015-08-10 08:08
Bild: Jurek Holzer/SvD/TT

Göteborg har fler läxor att lära

Det förpliktigar att göra anspråk på att vara en kunskapsstad, skriver Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) i sin debattartikel i förra veckan. Vi kan inte annat än att hålla med. Men dessvärre har nog Göteborg ytterligare några hemläxor att göra innan de förpliktelserna är uppfyllda.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

GFS har i sitt årliga studentbokslut räknat fram att det kostar så mycket som 713 kronor mer per månad att välja att studera i Göteborg i stället för i en genomsnittlig svensk studentstad. På ett år blir skillnaden till Göteborgs nackdel över 8 000 kronor.

Att ekonomin är ett bekymmer för såväl studenter som andra unga vuxna i åldersgruppen 20–27 år bekräftas också i våra egna undersökningar. Enligt den senaste, som var klar i våras, har närmare var femte ung vuxen i Göteborgsregionen svårt att klara sina boendekostnader. Ungefär lika många får regelbundet hjälp av föräldrar och anhöriga för att få plus och minus att gå ihop.

Precis som GFS påpekar är en ständig oro för ekonomin naturligtvis inte bara psykiskt påfrestande utan riskerar dessutom att påverka både fysisk hälsa och studieresultat negativt. Det visar också på nödvändigheten att bygga såväl studentbostäder som vanliga hyresrätter där unga faktiskt har råd att bo.

Men det är inte bara höga boendekostnader i förhållande till studiemedlens storlek som är ett problem. Det gäller också att hitta någonstans att bo överhuvudtaget.

Enligt vår senaste undersökning är det bara 45 procent av de unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i en bostad de kan kalla sin egen. För tolv år sedan var den andelen 59 procent och årets siffra är den lägst uppmätta någonsin.

Samtidigt bor så många som var tredje ung vuxen i osäkra boendeformer som till exempel i andra/tredje hand, inneboende i hyrda rum eller hos kompisar och anhöriga.

I dag är det inte längre uppseendeväckande att till exempel ha flyttat åtta gånger på fyra år eller att inte veta var du kommer att bo om två veckor. Men så kan det naturligtvis inte fortsätta – då riskerar vi att få en hel ungdomsgeneration som berövats möjligheten att bli vuxna på riktigt.

Vi delar GFS syn på att högre studier är en både viktig och nödvändig samhällsinvestering och ska behandlas som en sådan. Vi tror att den åsikten också delas av våra politiker på riks- och kommunnivå och att de är medvetna om bostadsbristens alla negativa konsekvenser både för enskilda individer och för samhället i stort.

Vi anser att det behövs någon form av statlig investeringsstimulans för att få igång byggandet av såväl studentbostäder som vanliga hyresrätter. Det behövs både för att hålla nere hyrorna och för att jämna ut den ekonomiska orättvisa som i dag finns mellan olika boendeformer.

Men även på kommunal nivå behövs det krafttag. Glädjande nog har de första stegen i rätt riktning börjat tas i Göteborg, bland annat genom kommunens uttalade ambition för hyresnivåerna i Frihamnen. Det är även positivt att kommunledningen nu ställer tydliga krav på att de allmännyttiga bolagen måste bygga betydligt mer och också är beredd att effektivisera upphandlingen av framtida byggprojekt.

Men vi behöver se fler nya modiga och innovativa steg i samma riktning för att Göteborg ska bli en kunskapsstad i ordets rätta bemärkelse.

Anna Lönn Lundbäck  
Regionchef Hyresgästföreningen i västra sverige