Debatt. .

2020-09-21 10:20
Krisen slår hårt mot landets hyresgästkollektiv skriver Hyresgästföreningen,  i vars undersökning sju av tio västsvenskar uppger att de känner oro för sin privatekonomi. Bild: Hanna Strömbom
Krisen slår hårt mot landets hyresgästkollektiv skriver Hyresgästföreningen, i vars undersökning sju av tio västsvenskar uppger att de känner oro för sin privatekonomi.
Puffetikett
Dagens ETC

Göteborg behöver inte mer otrygghet

”Göteborgsregionen behöver inte ännu dyrare hyresrätter och mer otrygghet.”

Den främsta faktorn för att förhindra spridning av coronaviruset är att hålla distans och stanna hemma i så stor utsträckning som möjligt. För riskgrupper är hemmet det främsta skyddet mot att smittas, men alla har inte tillgång till ett tryggt hem. Och med regeringens nuvarande bostadspolitik riskerar otryggheten växa för personer som bor i hyresrätt.

Trots att pandemin inte är över och den samhällsekonomiska utvecklingen har sjunkit till krisnivåer går regeringen vidare i arbetet för att införa marknadshyror, enligt bestämmelser i ett januariavtal som bli allt mer verklighetsfrånvänt. Samtidigt ser den ekonomiska utvecklingen mörk ut och tusentals har blivit av med sina jobb eller varslats.

Därtill finns problem på dagens bostadsmarknad, med litet utbud av hyreslägenheter och höga hyror för nyproduktion drabbar främst låg- och medelinkomsttagare. Mer resursstarka grupper kan både köpa ett boende och betala en högre hyra för en nybyggd lägenhet.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik har totalt 18 064 personer varslats om uppsägning i Västra Götaland sedan början av mars. Arbetslösheten i regionen låg i augusti i år på 8,7 procent, nästan två procentenheter högre än året innan, samtidigt som löneökningar riskerar att frysa inne för många arbetstagare.

Krisen slår hårt mot landets hyresgästkollektiv och vår egen undersökning visar att sju av tio västsvenskar uppger att de känner oro för sin privatekonomi. Att i ett sådant läge införa marknadshyror gynnar inga andra än fastighetsägarna. Konsekvenserna slår mot hushållen i Göteborgsregionen och riskerar försvaga köpkraften samt öka de offentliga utgifterna för ekonomiskt bistånd.

Motiven för att reformera bostadsmarknaden är enligt januariavtalet att ”fler bostäder behövs för att underlätta för ungdomar att få sin första bostad, för människor att flytta dit jobben finns och för att bryta den växande boendesegregationen”. I en ny granskningsrapport av regeringens direktiv visar Sandro Scocco på tankesmedjan Bostad 2030 att utredningen av marknadshyra var ett beställningsjobb från branschorganisationen Fastighetsägarna.

Göteborgsregionen behöver inte ännu dyrare hyresrätter och mer otrygghet. Framförallt inte i oroliga tider som dessa. Vi behöver fler hyresrätter som fler kan ha råd med. Därför uppmanar vi alla lokala och regionala partiföreträdare för S, C och L att verka för en förändring av januariavtalet. Regeringen och samarbetspartierna borde sluta utreda hur hyrorna ska kunna höjas och istället komma med riktiga lösningar på riktiga problem.

Ronny Bengtsson (Hyresgästföreningen) 
Tf ordförande Hyresgästföreningen Västra Sverige