Debatt. .

2019-10-28 10:40
Foto: Faksimil
Puffetikett
ETC Göteborg

Göteborg behöver ett kvinnoföreningshus

Staden behöver ett hus där föreningar som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter kan mötas. Det skriver företrädare för Feministiskt initiativ, som i den rödgrönrosa budgeten har lagt ett förslag om att öppna ett kvinnoföreningshus.

På Allégården har flera föreningar som vänder sig till äldre samlats, de erbjuder både föreläsningar och dans. Under Frilagrets tak kan ungdomar producera event och konserter. Idag finns ingen renodlad yta, där föreningar som riktar sig till kvinnor, kan mötas. Det behövs ett kvinnoföreningshus för att skapa nya kontaktytor och utveckla de nätverk som redan finns.

Att människors möjligheter ser olika ut beroende på vilken könstillhörighet vi har är fakta. Kunskapen om människors olika förutsättningar varierar. Och det finns fortfarande mycket som behöver göras för att kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter. Därför vill Fi tillsammans med V och MP på allvar ge förutsättningar till organisationer och föreningar som idag verkar för att stärka kvinnors villkor och rättigheter, att samlas under ett tak.

Ett kvinnoföreningshus ger möjlighet att etablera nya kontakter och utveckla nya samverkansformer.

Samverkanshus är inget nytt, nätverkande och samordning av gemensamma resurser har genom historien gett effekt på hur rättigheter stärkts för kvinnor. Rösträtt och aborträtten är exempel på vad som blivit verklighet på grund av att flera tänkt liknande tankar, och tillsammans arbetat för att nå samma mål. Det dröjde till 1978 innan Sveriges första Kvinnohus öppnade i Göteborg, där Göteborgs kommun betalade hyran för huset som låg i före detta apoteket Måsen i Gamlestaden. I huset fanns partipolitiskt obundna kvinnoorganisationer som arbetade för kvinnors rättigheter och möjligheter. Verksamheten är nu nedlagd, men ledde fram till grundandet av Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, den första i Sverige.

Fi menar att det borde finnas en dedikerat hus för föreningar som arbetar för att stärka kvinnors villkor och rättigheter. Det är inte ett separatistiskt hus för enbart kvinnor, och inte heller en kvinnojour. Utan ett samverkanshus för föreningar som förenklar utbyte av idéer samt kunskap föreningar emellan. Inte minst kan organisationer dela på dyra overheadkostnader. Det handlar om att utifrån våra olika förutsättningar få samma möjligheter till att leva våra liv fullt ut och utvecklas som människor.

Ett samverkanshus förenklar arbetet för organisationer att driva utveckling, samarbete och sprida kunskap i frågor som avser att stärka kvinnors rättigheter. Ett kvinnoföreninghus lägger en solid grund för att olika verksamheter ska växa. Vi vill ge reella förutsättningar för att detta ska bli verklighet.

Stina Svensson, Åsa Nilsen (Fi) 
Stina Svensson gruppledare Feministiskt initiativ Göteborg Åsa Nilsen Feministiskt initiativ Göteborg