Debatt. .

2020-08-24 12:29
Bild: Wikipedia/ (User: Fluff) CC-BY-SA-3.0
Puffetikett
ETC Göteborg

Gör Sjömanskyrkan till ett kulturhus för fred

Göteborg behöver en kulturell samlingsplats för fred och goda relationer och därför föreslår vi att vidareutveckla fastigheten till Kulturhuset För Fred. Ett allaktivitetshus, för att det även är ekonomiskt gångbart.

I debatten om fastigheten där Sjömanskyrkan haft sin verksamhet sedan 1985, framträder Sjömanskyrkans representant Christina Rogestam utan förslag om bevarad verksamhet. Christina Rogestam vill istället sälja fastigheten kommersiellt och få in mycket pengar.

Med lite god vilja kan Sjömanskyrkans snart tidigare lokaler på Amerikagatan 2 vid Stigbergsliden i Majorna vara en lämplig lokal för Kulturhuset För Fred. Sjömanskyrkan kallades fram till år 1985 för Sjömansgården och var ett kulturhus för sjömän.

Fastigheten i Majorna är en donation till göteborgarna från redarfamiljen Boström i stiftelseform. Fastigheten kan därför inte säljas, endast förvaltas. Fastigheten äger sig själv. Kyrkan har fått förvalta fastigheten för sin Sjömanskyrkliga verksamhet. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för ägarstiftelser borde sätta en gräns för vad som nu planeras av Sjömanskyrkans styrelse gällande försäljning av fastigheten.

Göteborgs stift och Göteborgs kommun, som utser representanter i Sjömansgården/Sjömanskyrkans stiftelse har ett ansvar för de senaste årens nedgång med färre aktiviter och minskad verksamhet i fastigheten. Istället för att utveckla verksamheten har styrelsen anlitat konsulter för att utreda om fastighetens bottenvåning, för väldigt höga kostnader, kunde byggas om till ett litet obemannat hotell med ca sex rum. Ett bygg- och hotellprojekt utan möjlighet att få ekonomin att fungera. Konsultarvodet kostade miljontals kronor, vilket dränerade ekonomin i ett läge med små intäkter, enligt våra källor.

Vi har bidragit till att flera ideella organisationer, ofta samordnat via Svenska Freds och -Skiljedomsföreningen, har förlagt flera lyckade event i fastigheten de senaste åren. Vi har därmed lärt känna fastigheten och har därför en ekonomiskt gångbar plan för att driva en öppen verksamheten i fastigheten i den ursprungliga andan och ha fortsatt god ekonomi.

Vid flera tillfällen har vi haft möten och lämnat våra förslag till Sjömanskyrkans styrelse och ledare men utan någon vilja att agera från deras sida. Vårt förslag om Kulturhuset För Fred är förenligt med donationens ursprungliga mening att vara ett kulturhus för sjömän.

Vårt förslag är ekonomiskt gångbart och kan drivas drogfritt, av ideella krafter och utan vinstintressen. Välkomnande för ungdomar men öppen för alla åldrar och som är politiskt och religiöst neutralt. En arena som belyser och lyfter fram människor som har bidragit till att skapa en tryggare värld. En arena där olika människor kan mötas och ingå i eller skapa egna projekt eller event som de vill belysa och utforska vidare – ett allaktivitetshus som verkar över generationsgränser. En motpol till de många våldsamma händelser och hårda attityder som fått grogrund i vårt samhälle. Kulturhuset För Fred blir det första i sitt slag, i världen, vad vi vet, och har möjlighet att ge positivt genomslag inför Göteborgs 400-årsjubileum.

Vi behöver egentligen bara förtroende att bedriva verksamhet utifrån våra förslag och med god vilja så kommer fastigheten att åter bli en samlingsplats för tidigare och nya besökare.

Det är betydelsefullt att skilja på fastigheten på Amerikagatan 2, oftast kallad Sjömanskyrkan - och på Sjömanskyrkans verksamhet.

Förslag till handlingsplan:

Fastigheten behöver förtydligas med att möjligheten till kommersiell försäljning ej finns, då det ej är förenligt med donationen i stiftelseform till Göteborgarna. Kyrkan har fått förvalta fastigheten och den kan därför inte sälja i kommersiellt syfte.

Låt styrelsen eller Länsstyrelsen ta fram original-gåvobrevet och villkoren för Sjömansgården och skapandet av stiftelsen för fastigheten på Amerikagatan 2.

En extern förvaltning behöver tillsättas – och en övergångsstyrelse tillsättas under Länsstyrelsens tillsyn, med ambitionen att öppna lokalerna igen under en ny ledning.

Vi är villiga att ingå i ett råd och kommande styrelse för att diskutera lösningar för fastighetens fortsatta förvaltning. Låta nya tankar komma in i den kommande styrelsen för fastigheten.

Utveckla fastigheten till Kulturhuset För Fred för att det går att få ekonomi i en sådan verksamhet och låt den drivas av en ideell förening utan vinstintressen.