Debatt. .

2020-03-13 08:13
”Det finns bara en person i förlossningsrummet som kan föda barn, den gravida kvinnan. Det måste vara hennes val hur hon vill föda” skriver dagens debattörer. Bild: Lise Åserud/NTB scanpix/TT
”Det finns bara en person i förlossningsrummet som kan föda barn, den gravida kvinnan. Det måste vara hennes val hur hon vill föda” skriver dagens debattörer.
Puffetikett
ETC Göteborg

Ge kvinnor rätt till samma barnmorska hela vägen

Att ha samma barnmorska genom hela graviditeten minskar risken för att föda för tidigt eller förlora sitt barn. Alla kvinnor borde ha rätt till det, menar debattörerna från Miljöpartiet.

Varje år föder kvinnor 115 000 barn i Sverige. Att föda barn är en av de största händelserna i livet, då ska man inte behöva känna oro över att skada sig för livet.

Idag har vi en förlossningsvård i världsklass. Samtidigt är det väl känt att förlossningsvården har stora utmaningar. Antalet födslar per förlossningsplats har ökat sedan 2006, kvinnor tvingas oftare föda på ett sjukhus långt hemifrån och många träffar flera ansvariga barnmorskor under en och samma graviditet. Nästan varannan kvinna som föder vaginalt drabbas av någon form av bristning och 4–5 procent drabbas av den mest allvarliga formen. Även om mödradödligheten är låg så är risken för en utrikes född kvinna att dö i samband med förlossning fyra gånger så hög som för en kvinna född i Sverige. Vi gröna politiker vill ha en förebyggande vård som präglas av kontinuitet, trygghet och att finnas nära patienten.

För att behålla en vård i världsklass måste vi följa forskningsutvecklingen. Forskningen visar idag att en sammanhållen vårdkedja för kvinnan är det överlägset säkraste sättet att föda barn. Kvinnor som har samma barnmorska under hela graviditeten har 16 procent lägre risk att förlora sitt barn, 19 procent lägre risk att förlora barnet innan 24 veckan och det är 24 procent lägre risk att genomgå en prematur födsel.

Vi miljöpartister vill se en sammanhållen vårdkedja där en huvudbarnmorska tillsammans med sitt team har ansvar för vården från första besöket till efter att barnet är fött. Så jobbar man redan i bland annat Danmark, England och Australien. Det kräver varken ändrade lagar eller nya vårdenheter, bara nya arbetssätt. Nu vill vi ge kvinnor i Sverige samma möjlighet som i många av våra närliggande länder till en trygg och säker förlossning med samma huvudbarnmorska från början till slut.

Precis som inom resten av vården passar inte samma behandling för alla patienter. Alla kvinnor vill inte föda enligt denna modell och alla barnmorskor vill inte arbeta enligt den. Därför vill vi att detta ska vara ett valfritt alternativ för både kvinna och barnmorska. Syftet är att utöka vården med en modell som enligt evidens bidrar till trygga förlossningar, en bättre arbetsmiljö för våra barnmorskor och i slutändan både räddar liv och ytterligare minskar antalet förlossningsskador.

Politiken måste vara möjliggörare till förändringar. Det måste bli en självklarhet att se graviditet, förlossning och eftervård som en helhet och börja sätta den födande kvinnan och hennes barn i fokus. Födande kvinnor i Sverige förtjänar lika bra alternativ i vården som i närliggande länder.

Det finns bara en person i förlossningsrummet som kan föda barn, den gravida kvinnan. Det måste vara hennes val hur hon vill föda.

/ Madeleine Jonsson (MP)

Ersättare Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

/ Helen Persgren (MP)

Ledamot Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

/ Nicklas Attefjord (MP)

Ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden