Debatt. .

2018-05-07 10:11
Bild: Hasse Holmberg/TT

Fritidsreform i Göteborg för ökad jämlikhet

Socialdemokraterna vill satsa 60 miljoner kronor på fritidshemmen i Göteborg. Vi går till val med detta löfte för att alla barn ska kunna gå på fritids. Barn till arbetslösa och föräldralediga får med dagens regler inte någon plats i fritids. Blir du av med jobbet sägs ditt barns plats upp. Detta vill vi ändra. Vi vill också att barn till nyanlända ska få gå på fritids utan avgift.

Fritids är en förlängning av skoldagen. Barn som inte är i fritids missar mycket och riskerar att hamna på efterkälken. På lågstadiet är det vanligt att skolan slutar redan vid 13-tiden, därefter tar fritids vid. Det är uppenbart att många som inte går på fritids får svårare att hänga med. Framför allt missar barnen det sociala sammanhanget när de i stället för att vara med sina klasskompisar måste gå hem. Kanske är det också just de barn med störst behov av fritids som inte får vara med. Det här är ett särskiljande och en orättvisa som vi vill göra något åt.

Ojämlikheten är tydlig. Det skiljer sig väldigt mycket åt hur många barn som är inskrivna i fritids. I vissa områden, ofta de socioekonomiskt starkare som exempelvis Näset och Örgryte, går nästan alla av de yngre barnen i fritids. I delar av Hammarkullen och Bergsjön är det bara omkring hälften av 6-9-åringarna som går i fritids. Att barnen inte går i fritids kan bero på flera saker. Att deras föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga eller för att man inte har råd. Men det kan också bero på att föräldrar är osäkra på vad fritids är eller att man tror att det är bättre för barnen att vara hemma.

Fler behöver få veta att fritids inte handlar om barnpassning eller bara går ut på att sitta och spela spel. Fritids styrs av en läroplan och ska vara ett komplement till skolan och förskoleklassen. De saker som barnen lär sig om i skolan återkommer under andra former i fritids och skapar en röd tråd. Fritids hjälper barn att klara skolan och lägger grunden för att fortsätta lyckas i skolan även på högstadiet.

Men fritids handlar inte enbart om skolresultat.

Fritids öppnar nya världar till kultur och idrott och ger barnen vägar in i föreningslivet. Barnen får chans att prova på aktiviteter de annars aldrig kommit i kontakt med. Genom att utveckla nya förmågor ökar tron på att man faktiskt kan lyckas. Språket är en nyckel in i det svenska samhället. I fritids får barn som inte pratar svenska hemma, chans att öva på att prata, läsa och skriva på svenska. Därför är det viktigt att de barn som har svårast med svenskan går på fritids och får tid att prata svenska med sina kompisar och med de vuxna.

Socialdemokraternas stora fritidssatsning är en målmedveten reform för att öka jämlikheten i staden och för alla barns rätt att känna framtidstro. Men det är lika mycket en investering i vårt samhälle och för tryggheten i stan. Att satsa på fritids handlar om att tidigt förebygga att unga hamnar snett. Unga behöver få bli sedda och få ingå i en positiv gemenskap. Då ökar tilliten och viljan att vara med och bidra till närområdet och staden.

Samtidigt som fritids öppnas upp för fler barn måste det bli fler vuxna i fritids. Göteborg måste vässa sin rekrytering av personal till skolan och till fritids. Det måste bli fler som har rätt utbildning för jobbet. Vi vill aktivt arbeta för att fler vuxna anställs i fritids och att fler har eller ges möjlighet att skaffa den kompetens som krävs.
Genom denna satsning tar vi ett stort och viktigt steg för att lyfta fritids. För oss socialdemokrater är fritidssatsningen en prioriterad reform för mer jämlikhet och för att fler barn ska klara skolan.

Ann-Sofie Hermansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Ingrid Andreae (S)
Kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden

DIGITAL PRENUMERATION

FÖRSTA MÅNADEN GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första månaden. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Beställ” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter