Debatt. .

2018-08-07 08:00
”Vi skapar vårt reformutrymme genom att omfördela bland annat från dödande till födande – en fjärdedel av anslagen till militära försvaret kapas och en tredjedel av Alliansens skatte­sänkningar rullas tillbaka”, skriver debattörerna.
”Vi skapar vårt reformutrymme genom att omfördela bland annat från dödande till födande – en fjärdedel av anslagen till militära försvaret kapas och en tredjedel av Alliansens skatte­sänkningar rullas tillbaka”, skriver debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Från dödande till födande

Sverige har idag enligt OECD lägst antal vårdplatser i hela Europa, år 2016 1,75 per 1 000 invånare enligt SKL, vilket kan jämföras med genomsnittet i EU på 5,3 platser per 1000 invånare. Detta förvärras av att kommunerna har allt färre platser för äldre i särskilt boende, vilket leder till fler och längre sjukhusvistelser.

Vården måste dessutom ges bättre förutsättningar att möta höjda krav på effektivitet och expertis. Arbetsbelastningen är hög och patientsäkerheten bristande. De flesta som arbetar inom vård och omsorg är kvinnor och det är bland dem som sjukskrivningstalen ökar mest. Det är även i huvudsak kvinnor som vårdar närstående, vilket ytterligare ökar kvinnors totala arbetsbörda och drabbar privatekonomin. Låga löner äventyrar personalförsörjningen och i och med det hela systemet.

Jämställd, jämlik och tillgänglig förlossningsvård innebär att både geografiska och språkliga avstånd måste minska. Om det tar mer än 40 minuter till BB ökar risken för oplanerade förlossningar utanför sjukhus, vilket medför en sex gånger högre risk att barnet dör. Avdelningar som stängts de senaste åren ska åter öppnas. Resurser ska även gå till att säkra tolk eller annat särskilt stöd. Fi vill:

• Öppna stängda vårdplatser och stärka primärvård genom höjda riktade statsbidrag. Vi avsätter under mandatperioden totalt 13,5 miljarder i en stor reform för att möjliggöra öppnandet av stängda vårdplatser, bättre arbetsvillkor och organisatoriska förändringar. Dessutom avsätts tre miljarder kronor per år för att utöka primärvården och göra vårdcentraler till attraktiva arbetsplatser.

• Stärka förlossningsvården. Vi ställer oss bakom regeringens miljard till förlossningsvården, men anser att prioriteringarna ska vara mer genomgripande. Fler utbildningsplatser och bättre arbetsvillkor så att barnmorskor väljer att stanna kvar inom yrket krävs. Professionen är värderingsmässigt lönediskriminerad, vilket kan åtgärdas bland annat genom nya direktiv till Medlingsinstitutet.

• Avskaffa diskriminering utifrån medborgarstatus. För oss är det oacceptabelt att papperslösa inte får förebyggande vård utan tvingas vänta tills deras tillstånd är akut. Eventuellt ökade kostnader kompenseras genom höjda statsbidrag till vården.

• Låta tandvården ingå i det allmänna högkostnadsskyddet för vård. Vi vill utreda hur detta ska organiseras och genomföras, men redan nu införa ett fullständigt högkostnadsskydd där statliga medel står för 100 procent av kostnaderna för tandvård över 3 000 kr per år.

Vi skapar vårt reformutrymme genom att omfördela bland annat från dödande till födande – en fjärdedel av anslagen till militära försvaret kapas och en tredjedel av Alliansens skattesänkningar rullas tillbaka. En feministisk ekonomisk politik utgår från globala mål om mänskliga rättigheter och insikten om planetens ändliga resurser. Denna utgångspunkt är unik i
svensk politik. Målsättningar om en hållbar ekonomi måste integreras med rättigheter, bland annat till vård efter behov, utan diskriminering.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Gudrun Schyman & Cherry Batrapo (FI) 
Partiledare, Sjukvårdspolitisk talesperson