Replik. .

2019-11-21 10:25
Den 13/11 publicerades ett replikskifte om vejpning i ETC Göteborg.  Bild: AP/TT
Den 13/11 publicerades ett replikskifte om vejpning i ETC Göteborg.
Puffetikett
ETC Göteborg

Fördumma inte debatten om e-cigaretter

Hjärt-lungfonden gör sitt bästa för att fördumma debatten om e-cigaretter (13/11). De offrar rökare och barn i sin iver att främja läkemedelsindustrins intressen

E-cigaretter, vejpning, är en teknik för att minska skadorna av rökning och nikotinberoende. Använda på rätt sätt, och inte som i USA där cannabis blandad med vitamin E-acetat (ämnen som inte finns i vanlig e-juice) har orsakat lungskador, så kan e-cigaretter rädda livet på en inbiten rökare.

Långtidsstudier av biomarkörer i urinprover från aktiva e-cigarettanvändare bekräftade nyligen att vejpning, även på längre sikt, innebär en kraftigt (95 procent) reducerad risk för lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och en rad andra dödliga sjukdomar kopplade till rökning. Att rökare tjänar på att byta till vejpning är en ”no-brainer” menar folkhälsomyndigheten i Storbritannien, som stod bakom forskningen.

Det här rådet tycker Hjärt-lungfonden att rökare ska strunta i.

Köp läkemedel i stället, skriver de och hostar upp studier på konstgjorda lungceller som under extrema förhållanden i ett labb antyder att ”e-cigarettrökning” (märk ordvalet) faktiskt också kan vara skadligt. Visst, okända risker finns alltid med nya tekniker. Men att låta farhågor för vaga, ej bevisade, risker väga tyngre än de välkända risker som rökning innebär är inte bara oansvarigt, det är ren skrämselpropaganda. Hjärt- lungfonden är beredda att gå över lik för att driva sin läkemedelssäljande ”antirök”-linje. Offren är rökarna, som inte får rätt information om sina valmöjligheter. Valmöjligheter som kan rädda deras liv.

Det gäller också ungdomar. För även om e-cigg inte får säljas till någon under 18 år så kommer nyfikenheten inför att testa nya saker alltid att vinna.

Ungdomar i England testar e-cigaretter lika mycket som svenska ungdomar. Men den som tittar närmare på statistiken, det har brittiska myndigheter gjort, ser att majoriteten av de som använder e-cigaretter regelbundet (veckovis, inte en gång i månaden) redan är regelbundna rökare eller före detta rökare. Samtidigt minskar rökningen bland ungdomar och unga vuxna i Storbritannien. E-cigaretter leder inte till rökning, tvärtom.

Låt inte Hjärt-lungfonden fördumma debatten. Läs på och välj din egen väg till ett rökfritt liv.

Stefan Mathisson

Butikssäljare, vejpare och bloggare

Slutreplik: Ett rökfritt Göteborg kräver flera verktyg

Ledningen i Hjärt-Lungfonden ger i sin direktreplik (13/11) sin syn på hur Göteborg kan bli rökfritt. Vi delar målet men tror att fler verktyg behövs än de som används idag. Författarna glömmer att nämna att det redan idag finns oberoende forskning som stödjer användning av rökfria alternativ. I Storbritannien går myndigheterna ut och uppmanar befolkningen att sluta röka, med tillägget att de i det fall de inte vill sluta bör skifta över helt till rökfria alternativ. Detta har lett till att antalet rökare har minskat kraftigt. E-cigaretter är inte ofarliga. Påståenden som ”att prata om mer eller mindre skadlig rök blir på strikt vetenskaplig nivå därför helt felaktig” är förvillande. Rökfria produkter avger ånga istället för rök och innehållet i ångan är ett kriterium, av flera, som USA:s livs- och läkemedelsverk FDA använder när de bedömer skadlighet av nya tobaksprodukter. Att användare exponeras för lägre nivåer av skadliga ämnen är ett av skälen till att FDA gav en produkt som värmer tobak istället för att förbränna den, IQOS, marknadstillstånd, som en produkt ”lämplig för att skydda folkhälsan”. I Japan har försäljningen av cigaretter minskat med mer än 25 procent och bidragande till detta är att användarna har ersatt cigaretter med IQOS och liknande produkter.

USA upplever nu flera sjukdoms- och dödsfall relaterade till användning av e-cigaretter. Situationen i USA beror på att e-cigarettmarknaden har varit i det närmaste oreglerad och många fall har ett samband med användning av produkter som inte har inhandlats i fysiska butiker. USA:s smittskyddsmyndighet CDC misstänker nu ett samband mellan sjukdomsfallen och e-cigarettlösningar innehållande vitamin E-acetat, även om den exakta sjukdomsframkallande substansen och verkningsmekanismen fortsatt är oklar. Vitamin E-acetat används som tillsats i cannabisoljor av mindre nogräknade tillverkare. I Sverige står försäljningen av e-vätskor under kontroll av Folkhälsomyndigheten och tillverkare och importörer måste anmäla e-vätskor minst sex månader innan produkten tillhandahålls på marknaden. Anmälan måste innehålla en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten.

Om de traditionella så kallade ”effektiva” metoderna hade fungerat för alla hade jag varit utan jobb för länge sedan. Om Göteborg önskar fasa ut cigaretterna helt behövs fler verktyg, inkluderande nya rökfria tobaks- och nikotinprodukter.

Richard Wernemar

Sverigechef, Philip Morris