Debatt. .

2018-07-04 14:14
Bild: Thomas Johansson /TT

Fler ska få gå ner i arbetstid

Nu har vi gröna varit med och styrt i Västra Götalandsregionen i snart åtta år och ser att vårt arbete har haft effekt.

Regionen satsar historiskt mycket på kollektivtrafiken och har idag ett helt annat hållbarhetsperspektiv. Miljöpartiet söker ditt förtroende för att fortsätta arbetet för en vård närmare människan.

Vi ser positivt på att hälso- och sjukvården har utvecklats till mer personcentrerad vård där patienten står i centrum. Vi anser att den personcentrerade vården behöver vidareutvecklas och breddas till alla områden inom hälso- och sjukvården. För oss gröna betyder det att hälso- och sjukvården måste se att det är människor, inte diagnoser, som söker vård. Vi vill att alla ska ha lika rätt till vård oavsett kön, ekonomiska förutsättningar, sexuell identitet, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund.

Vården behöver bli mer jämlik och jämställd, därför vill vi göra insatser på att stärka kvinnors hälsa. Det handlar om översyn av förlossningsvården, minskade förlossningsskador, kortade köer till IVF (provrörsbefruktning) samt uppsökande arbete kring sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Barn och ungas psykiska ohälsa är ett stort problem idag. Vi vill därför öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin. Vårdcentralerna ska kunna erbjuda bedömning av psykisk ohälsa hos barn och unga inom en vecka och behandling/första insats inom 30 dagar. Vid behov ska remiss skrivas till nästa vårdnivå (BUP). Minst 25 vårdcentraler ska förstärkas med resursteam särskilt inriktade för att överbrygga glappet mellan elevhälsa och BUP.

Det ska vara enkelt för dig som är sjuk att komma i kontakt med vården. Här skapar digitaliseringen stora möjligheter som vården måste kunna använda bättre. Vi vill att du digitalt i kontakt med sjukvårdsrådgivningen eller din vårdcentral kunna svara på enkla frågor kring ditt tillstånd för att på så vis lättare få diagnos.

Läkemedelsrester innehåller ofta substanser som kan skada miljön och kretsloppet. Därför vill vi ställa tuffare miljökrav vid upphandling/inköp och även förhindra att läkemedelsrester hamnar i naturen och i våra hav och sjöar.

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare och för oss gröna är medarbetarna regionens viktigaste resurs. Vi vill ha ett mänskligare arbetsliv med inflytande för medarbetarna och tid för återhämtning och utveckling. Vi vill ge fler medarbetare möjlighet att gå ner i arbetstid.

Med respekt för alla människors lika värde är det en självklarhet att ingen ska behöva avstå vård i Västra Götaland.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Ulrika Frick, Tony Johansson (MP) 
Regionrådskandidat respektive hälso- och sjukvårdsgruppledare