Debatt. .

2021-04-30 07:08
”Ojämlikhet sliter sönder samhället och påverkar alla samhällsskikt negativt. Ekonomiska skillnader får inte bara konsekvenser för plånboken utan är relaterade till flera andra problem”, skriver debattören.  Bild: Shutterstock
”Ojämlikhet sliter sönder samhället och påverkar alla samhällsskikt negativt. Ekonomiska skillnader får inte bara konsekvenser för plånboken utan är relaterade till flera andra problem”, skriver debattören. 
Puffetikett
ETC Göteborg

Fler politiker måste prioritera de viktiga samhällsfrågorna

Högerstyret har misslyckats med att lösa de stora samhällsproblemen i Göteborg. Den politiska debatten präglas istället av kortsiktighet och populism. Vi måste våga ta tag i de långsiktiga frågorna såsom den ökande ojämlikheten, skriver Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

Sedan högerstyret tog över makten i Göteborg har det politiska klimatet kraftigt försämrats. Den politiska debatten handlar mer om populistiska frågor och symbolpolitik än om de viktiga samhällsfrågorna. Något som främst drabbar de som behöver samhället som mest.

Det politiska klimatet har försämrats av flera anledningar. Bland annat av att högerstyret inte har majoritet vilket gör de politiska besluten oförutsägbara och försvårar för göteborgarna att utkräva ansvar. Dessutom finns två populistiska partier vars agenda snarare handlar om att splittra samhället än att bygga en trygg, jämlik och rättvis stad.

Att allt fler högerpartier sträcker ut handen till Sverigedemokraterna är en annan bidragande orsak till den allt mer polariserade debatten. Det är en besvikelse att Liberalerna som tidigare tagit tydligt avstånd från rasism nu har sålt sig och vill kroka arm med rasister. I Göteborg har dock högerpartierna hållit Sverigedemokraterna på större avstånd, men det verkar bara vara en tidsfråga innan de tar samma kliv.

Idag finns ingen politisk vilja att ta tag i de långsiktiga samhällsfrågorna. Det har gjort att Göteborgs välfärd har under­finansierats vilket bland annat skapat stressad personal i äldreomsorgen, för stora barngrupper i förskolan och en överbelastad socialtjänst. Klimatarbetet har nedprioriterats då inga stora satsningar eller investeringar görs. Bostadsbristen är hög och segregationen ökar för att det inte byggts tillräckligt med hyresrätter med billig hyra. I en tid när partierna hellre gör mediautspel än att löser dessa problem har kortsiktighet och egenintresse blivit vardag.

Då kommunen gjorde ett rekord­överskott förra året på 2,4 miljarder kronor fanns uppenbart pengar till att lösa många av dessa samhällsproblem. Men bristen på styrning och politisk vilja gjorde det omöjligt för pengarna att göra skillnad. För oss som tidigare har varit med och styrt Göteborg är det tydligt att ett sådant överskott är en direkt konsekvens av ett inkompetent och inkonsekvent styre. Det svåra är inte att fatta beslut, det svåra är att skapa förändring i verkligheten. Något som högerstyret med sina samarbetspartier har misslyckats med.

Vänsterpartiet och många med oss vill se ett helt annan politisk debatt och en kraftsamling för riktigt förändring. Vi vill lägga fokus på att lösa de problem som påverkar människors vardag som mest. Sverige och Göteborgs största problem är utan tvekan de ökande klassklyftorna som dessutom förvärrats ytterligare av pandemin och en söndertrasad välfärd som går på knäna.

Ojämlikhet sliter sönder samhället och påverkar alla samhällsskikt negativt. Ekonomiska skillnader får inte bara konsekvenser för plånboken utan är relaterade till flera andra problem. Klasskillnader går bland annat hand i hand med ohälsa, diskriminering, otrygghet, skolprestationer, maktlöshet, användning av droger, mordfrekvens och uteblivna livschanser. Ju mer skillnaderna ökar desto större blir de negativa utfallen på dessa faktorer.

Lösningen är att vi förtroendevalda vågar ta i dessa problem och göra de satsningar som krävs. För att motverka klassklyftor behövs framförallt en rättvis skattepolitik på nationell nivå, men det finns även mycket som kommunerna kan göra. Vi kan bland annat se till att det finns en stark välfärd för alla, att personalen i skolan och äldreomsorgen får fler kollegor och en bättre arbetsmiljö, att det byggs fler bostäder och hjälpa fler personer i arbete.

Det låter som självklara politiska förslag, men faktum är att fokus har legat på smala frågor såsom ordningsvakter på Avenyn eller bonusar till högpresterande elever. Det är inte en rimlig prioritering av resurser och är dessutom förslag som riskerar att istället öka ojämlikheten.

Många säger att de inte märker av vilka politiker som styr, att vardagen ser ganska lik ut oavsett. Men för de som behöver samhället som mest så märks det tydligt vilket som styr.  För de som lever på försörjningsstöd, är sjukskrivna, är ensamstående, är utan bostad eller precis har flytt till Sverige spelar varje krona roll och de växande klyftorna påverkar dem som allra mest.

Vi får aldrig förlita oss på rasister eller populister att lösa samhällsproblemen. De har aldrig löst problem tidigare och kommer inte göra det heller. Vårt Göteborg behöver beslutsfattare som vågar tänka långsiktigt och prioritera de viktiga samhällsfrågorna.

Daniel Bernmar 
Kommunalråd (V)