Debatt. .

2021-08-20 08:38
Bild: Shutterstock
Puffetikett
ETC Göteborg

Finns det några ”fria stränder”i Göteborgstrakten om några år?

”Du kanske möts av skyltar som ’Privat’ och ’Tillträde förbjudet’”.

Passa på att njuta av ditt favoritställe vid stranden nu i sommar, om riksdagen i vinter drastiskt minskar strandskyddet kan kanske ditt himmelrike på jorden vara privatiserat nästa sommar. Du kanske möts av skyltar som ”Privat” och ”Tillträde förbjudet”. Kanske är stranden schaktad, ett nytt hus utstakat, eller under uppförande. Ett nytt privat soldäck eller ytterligare en privat brygga byggd? Detta pågår även här i Göteborgs skärgård, så Göteborgare; kolla vad som sker med din strand framöver.

Den strandskyddsutredning som slutfördes i vintras hade som syfte att differentiera de nuvarande reglerna kring bygge vid stränder, men vi kan inte se annat än minskat skydd även här längs den populära Bohuskusten och Hallandskusten. Med de omfattande nybyggnationerna av bryggor, sjöbodar, komplementbyggnader som skett senaste decenniet befarar vi att all kust som inte är naturreservat kommer att bli helt otillgänglig för oss som inte äger en kustremsa. Våra kommuner ska få ännu större möjligheter att urholka allemansrätten genom att det generella strandskyddet ska tas bort på mindre sjöar och vattendrag.

Strandskyddarna anser det viktigt att det som inte redan nu är bebyggt och privatiserat skall bevaras som tillgängligt för besökare, rörligt friluftsliv och inte minst miljön. Pandemiåret har lärt oss uppskatta den svenska allemansrätten och den fria tillgängligheten till den rika, unika svenska naturen. Låt oss ta lärdom av detta och långsiktigt bevara de mest uppskattade och artrika miljöerna, de längst stränder.

Det är dags för oss alla att agera! Känner du någon politiker, riksdagsman eller lokalpolitiker här i Göteborg så kontakta dem gärna och hör efter vilken inställning de har i frågan? Vill du behålla möjligheten av att fortsätta njuta av den bit strand du uppskattar och kanske haft tillgång till hela ditt liv? Du Göteborgare som känner för att hjälpa till och skydda de kvarvarande unika strandbitarna i Göteborg, tryck på din politiker samt gå gärna med i Naturskyddsföreningen samt Strandskyddarna. Vill du veta mer om vår verksamhet. Vi finns på sociala medier och arbetar med strandskyddsfrågor helt ideellt över hela landet.

Tom Hagström  
Vice Ordföranden Strandskyddarna