Debatt. .

2015-05-11 07:29
”Grunden för våra förslag är ett jämställt arbetsliv och en god jämlik vård för patienterna”, skriver debattörerna från Vänsterpartiet.
”Grunden för våra förslag är ett jämställt arbetsliv och en god jämlik vård för patienterna”, skriver debattörerna från Vänsterpartiet.

Feministiskt att satsa på vårdyrkena

Det är konkret feminism när Vänsterpartiet föreslår att kvinnodominerade akademikeryrken i vården får en lägsta lön på 26 000 kronor och att Västra Götalandsregionen ökar tempot i att avskaffa lönediskrimineringen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I vårt förslag till budget för 2016–2018  har vi avsatt 100 miljoner kronor årligen, utöver avtal, för att åtgärda lönediskrimineringen av t.ex. sjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeuter med flera. Det är dessa kvinnodominerade vårdyrken som vid arbetsvärdering har för låga löner och är strukturellt lönediskriminerade jämfört med mansdominerade. Traditionella könsroller lever kvar. Att arbeta med människor värderas lägre än att arbeta med mer manligt dominerade yrken inom teknik och ekonomi. Männen ses fortfarande som familjeförsörjare på arbetsmarknaden, medan kvinnor kopplas till familjeansvar och omvårdnad, men kvinnor ska inte subventionera vården genom lägre löner.

Vi har allt svårare att rekrytera och behålla sjuksköterskor. Rekrytering via bemanningsföretag ger ökade kostnader, ökad belastning på övrig personal och sämre kontinuitet för patienterna. Det är oroande att användandet av bemanningsföretag nu ökar för sjuksköterskor. Att höja ingångslönen är det effektivaste sättet att uppvärdera hela yrket. Därför avsätter vi 50 miljoner för att höja ingångslönen till 26 000 och ytterligare 50 miljoner för att, utöver löneavtalen, höja lönen för de redan anställda. För Vänsterpartiet är det mer angeläget att yrket uppvärderas, än att några får en karriärstege att klättra på. Det är den strukturella diskrimineringen vi vill få bort.

Patienternas ökade delaktighet i sin egen vård och den medicinska utvecklingen kräver ett aktivt kvalitetsarbete. Utvecklingen kan bara fullföljas om vår personal har rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utbildning. Undersköterskor är en viktig grupp i sjukvården. Vi avsätter pengar i budgeten för kompetensutveckling för dem och för fortsatt satsning för sjuksköterskor att med lön gå specialistutbildning. Nya arbetstidsmodeller är ett inslag i en feministisk budget, och ett sätt att göra vårdyrkena mer attraktiva. Vi vill pröva kortare arbetstid i form av sextimmarsdag på ett antal arbetsplatser.

Grunden för våra förslag är ett jämställt arbetsliv och en god jämlik vård för patienterna. Personalpolitiken ska stödja vårdens utvecklingsarbete. Genom att Västra Götalandsregionen är en bra arbetsgivare där vårdpersonal väljer att börja arbeta och gärna stannar kvar blir vården bättre. Det viktigaste för en bättre arbetsmiljö i dag är att minska stressen. Det kräver mer pengar till vården för få bort överbeläggningar och köer. Vi har förslag om lägre beläggningsgrad på vårdavdelningar och borttagna effektiviseringskrav. Vi har ett budgetförslag med feministiska förtecken för att stoppa lönediskrimineringen och för att ge invånarna i Västra Götaland en bättre vård. 

Eva Olofsson & Jan Alexandersson 
Eva Olofsson är oppositionsråd (v) och Jan Alexandersson är ersättare i regionstyrelsen (v)