Debatt. .

2019-11-11 10:20
Foto: TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Fastighetsägare har nog med pengar

Hyresgästföreningen tvingar fram för låga hyreshöjningar, vilket leder till eftersatt underhåll, skrev Christina Heikel på Fastighetsägarna Göteborg förra veckan. Men att de privata bolagen saknar pengar stämmer inte, skriver Hyresgästföreningen i en slutreplik.

Att påstå att det är Hyresgästföreningen som är ansvarig för situationen i utsatta områden är ett helt absurt påstående från Fastighetsägarna Göteborg (7/11) som verkar ha missuppfattat det mesta om vad Hyresgästföreningen står för och hur hyressättningssystemet fungerar.

Att Hyresgästföreningen skulle vägra att teckna hyresöverenskommelse med Victoria Park, som Christina Heikel på Fastighetsägarna Göteborg påstår i sin debattartikel, är inte sant. Hyresgästföreningen har en skyldighet att förhandla och det kommer vi att göra, däremot har vi ingen skyldighet att teckna överenskommelser. Vill en hyresvärd ha hyreshöjningar behöver den parten kunna visa att den tar hand om underhållet i sina fastigheter. Att det finns täckning för ett behov av en ökad hyresintäkt. Att lyxrenovera lägenheter på ytan och strunta i grundläggande underhåll och samtidigt kräva rejäla hyreshöjningar är inte hållbart.

Christina Heikel får det att låta som fastighetsbolag inte har råd att sköta underhållet och att det är Hyresgästföreningens fel. Det är en ren lögn. Hyresgästföreningen har gått igenom de privata bolagens årsredovisningar och där kan man se, ja flera bolag skriver till och med själva, att det är gynnsamt att äga hyresrätter. Man ser att de privata bolagen har ett betydligt större överskott än de allmännyttiga bolagen trots att de lägger mindre pengar på underhåll.

Att jämföra hyreshöjningen för ett enskilt år med förvaltningskostnader, som Heikel gör i sin debattartikel, är inte ett seriöst sätt att varken diskutera eller förvalta bostäder.

Fastighetsägarna Göteborg har helt riktigt identifierat att det är bostadsbrist, men att hyressättningssystemet är orsaken är en konstig slutsats. När staten på 90-talet avvecklade de statliga bostadsinvesteringarna och lät marknaden ta över bostadsbyggande så minskade byggtakten drastiskt. När befolkningsökningen sedan tog fart så byggdes det inte tillräckligt och dagens bostadsbrist blev ett faktum.

Att det är bostadsbrist idag beror alltså inte, som Christina Heikel antyder, på att hyrorna är för låga utan att det byggs för lite. Marknaden tar inget socialt ansvar och tar inte hänsyn till människors behov av att ha någonstans att bo. Tvärtom har hemlösheten ökat i Sverige. Att tro att marknaden skulle lösa bostadsbristen är helt enkelt naivt. Det kan vi tydligt se av utvecklingen sedan 90-talet.

Hyresgästföreningen tror på den svenska hyressättningsmodellen där hyrorna förhandlas mellan seriösa parter. Sveriges allmännytta är en förhandlingspart som tar det ansvaret. Frågan är om Fastighetsägarna gör detsamma eller om de enbart är intresserade av att avveckla den svenska förhandlingsmodellen och ropa efter marknadshyror och social housing.

Vi på Hyresgästföreningen tar vårt ansvar för dagens och morgondagens hyresgäster, vi vill att vanliga människor ska ha råd att bo kvar i sina lägenheter. Redan idag är hyresrätten den dyraste boendeformen och med hänsyn till samhällsekonomin och bostadsföretagens ekonomi finns det inte utrymme för stora hyreshöjningar nästa år.

Christina Heikel kallar Hyresgästföreningen för en aktivistorganisation. När hyresrätten är hotad från alla håll och kanter, med förslag om marknadshyror i nybyggnation, utförsäljningar och renovräkningar så krävs det aktion. Hyresgästföreningen kommer inte att backa undan. Vi kommer kämpa för alla människors rätt till en god bostad till en rimlig hyra.

Kristofer Lundberg  
Ordförande Hyresgästföreningen region västra Sverige.