Debatt. .

2020-04-27 08:50
”Vi ser tydliga exempel på att privata sjukvårdsförsäkringar leder till en mer ojämlik vård eftersom de som har råd att betala eller har en arbetsgivare som betalar kan gå före i vård,” skriver debattörerna. Bild: Martina Holmberg/TT
”Vi ser tydliga exempel på att privata sjukvårdsförsäkringar leder till en mer ojämlik vård eftersom de som har råd att betala eller har en arbetsgivare som betalar kan gå före i vård,” skriver debattörerna.
Puffetikett
ETC Göteborg

Få bort gräddfilerna i vården

Privata vårdgivare låter patienter med privata sjukvårdsförsäkringar gå före i vårdköerna. Vänsterpartiet i Västra Götalndsregionen vill utreda hur utbrett problemet är för att kunna åtgärda det i framtiden.

I december 2019 rullade en viktig och efterlängtad debatt över Sverige. Den tog fart efter att Dagens Nyheters granskning visat att 9 av 10 tillfrågade privata vårdgivare svarade rakt Ja på frågan om de låter patienter med privata sjukvårdsförsäkringar gå före i vårdkön. I mars 2020 kom sedan Myndigheten för Vårdanalys med en rapport om samma fråga. Deras analys är att personer med privat sjukvårdsförsäkring får vård snabbare och att det inte beror på att de har större medicinska behov.

Vi ser tydliga exempel på att privata sjukvårdsförsäkringar leder till en mer ojämlik vård eftersom de som har råd att betala eller har en arbetsgivare som betalar kan gå före i vårdkön. Vi vet inte så mycket om hur utbrett det här problemet är i Västra Götalandsregionen. Därför har vi lagt ett förslag för att utreda hur utbrett detta problem är och hur vi kan komma till rätta med det i framtiden.

I Hälso- och sjukvårdslagen står det: ”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.”

I det här fallet gör de privata vårdgivarna istället rangordningen inte byggt på vårdbehov utan på om du har en privat sjukförsäkring. Bland de 650 000 som idag har sådana försäkringar är det en kraftig överrepresentation av högavlönade och högutbildade grupper i samhället som får sin vård snabbare tack vare sin försäkring. Risken för en ojämlik vård ökar ännu mer då försäkringsbolagen inte vill ha in några som har allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar eftersom de inte är lönsamma. Därmed skapar de privata sjukvårdsförsäkringarna möjligheten att få vård snabbare via en gräddfil för de som är friskare och som har råd att betala.

Forskaren John Lapidus har debatterat den här frågan länge och visar att detta är ett systemskifte och inte en liten avgränsad fråga. Han använder Lundby sjukhus som ett av sina tydligaste exempel. Att regionerna gradvis utökar den upphandlade vården är förutsättningen för att alla privata vårdgivare kan erbjuda de stora försäkrings­bolagen att leverera snabbare vård till sina försäkrade patienter. I ett läge när vårdpersonal är en bristresurs leder de ökade upphandlingarna dessutom till att våra egna sjukhus dräneras på den personal vi själva behöver. Vill vi ha en jämlik vård måste vi i Västra Götalandsregionen göra vad vi kan för att minska förutsättningarna för de privata sjukförsäkringsbolagen och även minska upphandlingarna. Regeringen ser över det nationella regelverket, men vi kommer att lämna in en motion med förslag för att få bort de här gräddfilerna från vården.

1. Vi vill ställa ett rakt och tydligt krav på att ingen patient någonsin ska få gå före i kön hos privata vårdgivare Västra Götalandsregionen har ett avtal med. Vi ska ha tydliga krav på att enbart medicinska prioriteringar och kötid ska avgöra när en patient får vård.

2. Vi vill sätta tryck på de privata vårdgivare Västra Götalandsregionen har avtal med idag. Vi vill ta reda på om de låter försäkringspatienter gå före i kön och vi vill ha en dialog med om hur de gör sina medicinska prioriteringar. Tyvärr har tidigare upphandlingar i regionen ställt för låga krav i den här frågan, men genom en uppföljning vill få till en dialog med vårdgivarna.

3. I framtiden vill vi också minska risken för att upphandlingar leder till undanträngningseffekter genom att de privata vårdgivarna rekryterar personal från våra egna sjukhus. Därför vill vi ställa det krav på en karenstid på 10 månader innan privata vårdgivare får rekrytera personal från Västra Götalandsregionen. Detta krav var med i under­laget vid upphandlingen av Lundby sjukhus, men övriga partier valde att stryka detta krav.

Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att inte bidra till att en enda friskare patient får tränga sig före en sjukare. Vi har ett ansvar för att inte bidra till ett ojämlikt sjukvårdssystem med gräddfiler för de med privata sjukförsäkringar och mest pengar i plånboken. Eftersom alla partier står bakom Hälso- och sjukvårdslagen borde det vara en självklarhet att bifalla vårt förslag. Det vore sorgligt om den av riksdagen beslutade Hälso- och sjukvårdslagen glöms bort byggt på att andra partier tar större hänsyn till privata vinstintressen.

Eva Olofsson, Carina Örgård och Mats Berglund (V) 
Eva Olofsson (v), oppositionsråd och ledamot Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Carina Örgård (v), ersättare Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Mats Berglund (v), ledamot Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.