Debatt. .

2019-04-10 14:15
Till följd av den budget från Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom i höstas står Arbetsförmedlingen inför stora och snabba nedskärningar, skriver debattörerna. Foto: Johan Nilsson / TT
Till följd av den budget från Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom i höstas står Arbetsförmedlingen inför stora och snabba nedskärningar, skriver debattörerna.
Puffetikett
ETC Göteborg

Ett tomrum uppstår när Arbetsförmedlingen lägger ner

Debatt_ Vi uppmanar lokala politiker att beskriva de regionala konsekvenserna för era rikspolitiker i S, MP, C och L och få dem att enas om ett antal brådskande åtgärder.

Alla människor som kan ska få arbeta. Det är en grundbult i svensk aktiv arbetsmarknadspolitik. Alla människor har dock olika förutsättningar att komma i jobb och staten har ett ansvar att erbjuda stöd och utbildning för att människor ska kunna stärka sin kompetens och få en möjlighet att matchas mot tänkbara arbetsgivare.

Till följd av den budget från Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom i höstas står Arbetsförmedlingen inför stora och snabba nedskärningar. Hälften av alla arbetsförmedlingskontor kommer att läggas ned och på övriga kontor väntar stora personalnedskärningar. I nordvästra Götaland, Göteborg och Hallands region föreslås hela 26 kontor försvinna helt.

I januariöverenskommelsen har S, MP, C och L enats om en reformering av Arbetsförmedlingen där fristående aktörer ska ersätta stora delar av det som myndigheten hittills har gjort. Men de aktörerna kommer inte att på kort sikt kunna fylla det tomrum som Arbetsförmedlingen lämnar efter sig, i synnerhet inte på mindre orter. Det rimmar mycket illa med devisen att hela Sverige ska få leva. Redan idag saknar Arbetsförmedlingen kontor i över 70 kommuner. Det drabbar dem som behöver myndigheten allra mest. Dessutom vittnar många kommuner om att den personliga kontakten mellan företag och Arbetsförmedlingen som fungerat mycket bra kommer bli svår att ersätta, något som får direkta konsekvenser för den arbetssökande.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Vi är djupt bekymrade över vilka konsekvenserna kan bli, särskilt för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Vi uppmanar därför lokala politiker att beskriva de regionala konsekvenserna för era rikspolitiker i S, MP, C och L och få dem att enas om ett antal brådskande åtgärder:

Skjut till resurser till arbetsmarknadspolitiken i vårändringsbudgeten.

Ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att säkerställa tillgång till kvalificerad service i hela landet.

Revidera tidsplanen för Arbetsförmedlingens omvandling.

Ta till vara Arbetsmarknadsutredningens gedigna arbete och skicka ut betänkandet på remiss.

I grunden är det en demokrati­fråga. Staten har ett ansvar för en fungerande arbetsmarknadspolitik i hela landet. Det går fortfarande att lindra de negativa effekterna detta skulle få för våra regioner, men det är bråttom. Vi utgår ifrån att regeringen, C och L kommer att agera på ett ansvarsfullt sätt för att alla människor ska få tillgång till bra och likvärdig service oavsett var i landet man bor.

TCO 
/ Eva Nordmark Ordförande TCO / Branka Djukanovic Svensson Regionråd TCO Göteborg