Debatt. .

2014-09-08 16:34
Bild: Karin Annebäck

En grön röst är en röst för havet

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Vårt gemensamma hav – Västerhavet – binder oss samman utefter västkusten. Det är i havet vi hittar våra mest exklusiva delikatesser såsom hummer, räkor och torsk. Det är vid havet vi hittar semesterfirande människor. Och under havsytan finns en hel spännande värld av växter, djur och ekosystem att upptäcka. Det är lätt att ta havet för givet men vi vill uppmärksamma det som den känsliga livsmiljö det faktiskt är.

Det pågår massor av mänsklig aktivitet som påverkar vårt gemensamma hav negativt. Överfiske, muddring i havsvikar, nedskräpning, olje- och kemikalieutsläpp. Vi som gröna politiker vill ta ansvar för att förändra det som är negativt för miljön och människorna, för djur och natur och för kommande generationer. Vi vill vända trenden och få en positiv utveckling för havet och dess invånare – och för människor som bor vid havet.

Vi har redan börjat. Tack vare enträget arbete i EU-parlamentet har vi fått till stånd en helt ny och grönare fiskeripolitik i hela EU! De nya reglerna som trädde i kraft i år innebär gradvis förbud mot dumpning av fisk, förbud mot överfiske och strängare kontroll av EU-fiskare utanför EU:s vatten. Så vi har genom kunskap och fokusering på frågor som vi vet bär in i framtiden nått gröna framgångar för havet.

Vi vill och kommer att fortsätta driva på frågor för att få tillstånd en bättre havsmiljö i alla instanser, från lokal nivå till Sveriges riksdag och EU-parlamentet. De stora utmaningarna finns på alla nivåer, från muddringar i fiskarnas barnkammare och läckande oljevrak i kommunerna till plastpartiklar och miljögifter som sprids över långa avstånd till stora internationella frågor som havsförsurning och exploatering av internationellt vatten, inklusive Arktis.

Vi tycker att det är viktigt att skyddet och kunskapen om havet ökar. Vi kommer fortsätta arbeta för fler marina reservat, mindre nedskräpning i havet, skydd av fiskens barnkammare, hållbar turism och mer miljömedvetenhet i båthamnar. Vi anser att vi kan påverka hur fisken fångas och att den kommer från hållbara bestånd genom medveten konsumtion och krav vid upphandling av mat.

Med fler gröna politiker som driver på de politiska besluten är det fullt möjligt att vända trenden och få friskare hav. Havet är vår gemensamma tillgång och ansvar.

Isabella Lövin, EU-parlamentariker (MP)

Tina Ehn, riksdagsledamot och regionskandidat (MP)

Emma Nohrén, marinbiolog och riksdagskandidat (MP)