Debatt. Karin Annebäck.

2013-08-29 15:56

Elev ska kunna överklaga betyg

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Känner en elev att ett betyg är orättvist finns det att göra åt det, annat än att prata med lärare. Men samma demokratiska rättigheter som gäller i andra delar av samhället ska gälla också i skolan, skriver företrädare för Grön Ungdom.

Om du skulle anse dig vara oskyldigt dömd i rätten eller fått ett orättvist beslut från en myndighet är det en rättighet och en självklarhet att för dig kunna överklaga. Det är en rättighet inom rättsväsendet som värnas i hela Sverige, förutom på Sveriges största arbetsplats – skolan. 

Återigen har konservativa krafter segrat i Moderaterna och Kristdemokraterna. Partierna har nyligen meddelat att man svänger i frågan om rätten för elever att överklaga sina betyg. 

Känner en elev att ett betyg är orättvist satt så finns det inget man i dagsläget kan göra åt det, mer än att prata med ansvarig lärare om betyget. Självklart kan man som elev känna att betyget är orättvist för att man skulle ha kunnat prestera bättre och plugga mer. Men, ibland kan det finnas andra anledningar till att ett betyg blir felaktigt. Även lärare är människor som kan göra fel. 

Att felaktig betygsättning sker är inte heller någon föreställning som elever har. En undersökning från 2010 av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att över fem procent av elever har fått ett lägre slutbetyg än vad som motsvarar deras betyg på prov eller läxförhör. Något som bevisar att det i en stor utsträckning förekommer orättvis eller ogrundad betygsättning i den svenska skolan. Detta är inte rimligt. 

Denna slutsats dras även av, den av regeringen tillsatta, statliga offentliga utredningen (SOU 2010:96) som undersökt frågan: 

”Att en elev, som inte får sitt betyg ändrat av läraren, ska kunna få betyget omprövat av rektorn. I stort sett alla betyg i alla skolformer ska kunna omprövas.” 

Det är en åtgärd och en slutsats som vi i Grön Ungdom helt delar. Men, ett förslag som regeringen och utbildningsminister Jan Björklund vill bortse ifrån och istället fortsätta dela ut fler betyg till elever i allt lägre åldrar.

Ett argument som ofta hörs emot förslaget om att överklaga betyg är att det kommer kosta stora summor pengar. Självklart kommer den här förändringen kosta pengar, men frågan är om samma argument hade använts emot att överklaga domar i tingsrätten. Det vore absurt att klandra den som dömts felaktigt att inte överklaga, med argumentet att detta skulle göra anspråk på större offentliga medel. Det skulle bryta mot principen om rättssäkerhet och den principen är en självklarhet och inte en avgift.

Nu är det dags att sluta särbehandla skolan. Samma demokratiska rättigheter som gäller i andra delar av samhället måste även gälla för elever, allt annat är ett brott mot den rimliga principen om rättssäkerhet. 

Lorentz Tovatt, språkrör Grön Ungdom, Martin Solberg, språkrör Grön Ungdom väst, Hanna Bernholdsson, språkrör Grön Ungdom väst

Karin Annebäck
Karin Annebäck 

Reporter på Dagens ETC. Nås på mejl: karin.anneback@etc.se, Twitter: @karinanneback eller telefon: 0705-56 60 13.