Debatt. .

2019-12-13 09:17
Bild: Pontus Lundahl/TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Dumsnålt och obildat att stänga öppna förskolan

Öppna förskolan är en billig försäkring mot våld, skriver dagens skribent.

Det är så ologiskt att samtidigt som diskussionerna går höga om vikten av att stoppa våldet, föreslår politikerna att stänga de öppna förskolorna.

Men hallå, kan ni inte se de större sammanhangen.

Grunden i vårt samhälle är att våra barn får en stabil, trygg och kärleksfull uppväxt. Alla barn behöver det. Alla föräldrar vill ge sina barn det.

Det finns ett uttryck som säger att ”det krävs en hel by för att fostra ett barn”.

Så sant! Det finns familjer som inte har ett naturligt stöd i mormor eller farmor. Man kan ha flyttat från sin hembygd inom Sverige eller till och med lämnat sitt land.

Öppna förskolan är en ovärderlig plats för hjälp och stöd. Dit kommer bland annat föräldrar som är ensamma och möter andra föräldrar att dela erfarenheter med. Där möter de personal som kan allt om barn.

Dit kommer regelbundet någon från socialtjänsten, mödravårdscentralen, barnavårdscentralen, kanske en jurist eller talpedagog. Föräldrar får professionellt stöd att förstå sina barns uttryck och behov och att skapa ett fint samspel. Trygga föräldrar ger trygga barn som inte söker stöd i destruktiva miljöer. De har fått en grund att göra goda val. En billig försäkring, eller hur?

Lisa Mannheimer 
Mamma, farmor och socionom