Replik. .

2018-02-13 09:18

Digital vård frigör resurser

Ulrika Lindahl uttrycker i en ledare den 6 februari om digital vård en frustration över att det inte är tillräckligt många som använder möjligheten att träffa vården digitalt. Det är inspirerande att Lindahl har höga förväntningar på oss som digitala vårdgivare. Vi delar dessa höga ambitioner och arbetar hårt för att nå ut till så många som möjligt, över hela landet och i alla ålderskategorier. Efter att ha varit en del av den offentliga vårdens utbud i drygt ett år har vi redan haft över 200 000 läkarbesök via video. Med fler informationsinsatser hoppas vi kunna öka och sprida användningen av våra tjänster så att vi kan hjälpa ännu fler.


VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


För möjligheten att träffa läkare via video i mobilen är ett mycket välkommet sätt för vården att möta patienterna på. Nu är det möjligt att träffa en läkare utan långa väntetider, oavsett var man befinner sig eller om det är på obekväm arbetstid. Digital vård ökar också en jämlik tillgång på primärvård. Du behöver inte längre vara en resursstark person med kontakter för att kunna få vård.

Att träffa läkare via video när det passar patienten är det första steget på ett paradigmskifte i vården. Istället för att patienten måste göra sig tillgänglig när det passar vårdsystemet så gör vi nu vården tillgänglig när det passar patienten.

Responsen hos patienterna har hittills varit fantastisk. Med generösare öppettider, möjlighet att utvärdera sin patientupplevelse, tillgång till patientsupport och ett bättre patientbemötande har vi ett genomsnittsbetyg på 4,7 av 5.

Men inte nog med att digital vård är bra för patienterna, det är också bra för samhället. Svensk sjukvård har stora stora utmaningar. Vårdköerna är bland de längsta i Europa och många människor får inte den vård de behöver. Statistik visar också att just människor från socioekonomiskt svaga grupper har sämst tillgång till vård. Riksrevisionen beräknar att det år 2030 saknas 200 miljarder inom svensk välfärd om vi ska ha samma personaltäthet. Det säger sig självt att vi måste förändra och utveckla hur vi bedriver vård.

Vi på KRY beräknar att vi idag kan hantera cirka 60 procent av alla besök på en fysisk vårdcentral. Vi har ett väl utbyggt samarbete med labb över hela Sverige och följer exakt samma behandlingsriktlinjer som alla vårdgivare. Om vi inte kan ta hand om en patient refererar vi dem till en annan vårdnivå utan att ta betalt.

Att träffa läkare via video är också ett billigt sätt för samhället att ge vård. Vi ersätts idag med 400 kronor för ett möte med en vuxen patient medan SKL räknar med att ett genomsnittligt möte i den fysiska primärvården kostar cirka 1 700 kronor. Enligt OECD uppstår 30 procent av besöken på akuten i Sverige på grund av att primärvården inte varit tillgänglig. Hela 55 procent av alla barn som hamnar på akuten skulle kunna tas om hand i primärvården. Ett öppenvårdsbesök på akuten kostar samhället cika 3 000 kronor. Det finns alltså mycket att spara för samhället om fler väljer att träffa vården digitalt.

Ju fler vårdärenden som hanteras digitalt desto mer tid och resurser frigörs på fysiska vårdmottagningar så att de som verkligen har behov av det får tid och möjlighet till en fysisk undersökning. Många kronikergrupper skulle dock med fördel kunna behandlas digitalt och vi ser här fram emot en utveckling där fler väljer att ha sin primära kontakt med vården via digitala kanaler.

I ljuset av vårdens utmaningar är det oerhört viktigt att vi börjar titta på vad vi skulle kunna göra annorlunda med ökad eller bibehållen kvalitet. I det arbetet kommer digital vård att vara en självklar del av lösningen.

Samuel Danofsky, kommunikationschef Kry

DIGITAL PRENUMERATION

FÖRSTA MÅNADEN GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första månaden. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Beställ” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter