Debatt. .

2020-09-16 16:12
Foto: Shutterstock
Puffetikett
ETC Göteborg

Det som räknas för klimatet är det som sker i verkligheten

I halvtid innan valet konstaterar Miljöpartiet att klimat­arbetet i Göteborg går alldeles för långsamt. Vissa framsteg görs, men många av stadens partier säger nej till viktiga klimatreformer. Det skriver Karin Pleijel, kommunalråd i opposition för Miljöpartiet i Göteborg.

Två år har gått sedan valet. Mycket är annorlunda i världen och i Göteborg beroende på coronapandemin. Däremot visste vi sedan länge att vi står inför en klimatkris. Enligt forskarna har vi cirka 10 år på oss att vända utvecklingen, för att häva de värsta konsekvenserna. Detta är svårt att ta till sig. Kanske är det därför många väljer att blunda.

I återuppbyggnaden efter covid19 får vi inte tappa bort klimatarbetet. Göteborgarna ska kunna känna sig trygga att vi agerar. Både att anpassa staden för att klara de förändringar som kommer i form av skyfall och översvämningar och att våra utsläpp av växthusgaser går mot noll. Och att det samtidigt sker på ett rättvist sätt.

Vi måste göra allt vi kan och göra det nu. Vi är övertygade om att det är möjligt. Men då måste fler partier prioritera klimatet högre. Det totala ansvaret för klimatfrågan kan inte läggas på enskilda individer. Vi som politiker behöver kliva fram. Tillsammans med näringslivet och civilsamhället kan vi vända utvecklingen. Ett exempel är den fossilfria förskolan Hoppet,ett initiativ från Miljöpartiet, som börjar byggas i år. Staden har med tydliga långsiktiga krav tillsammans med byggbranschen tagit nya steg för att byggbranschen kan ställer om till fossilfritt.

I Göteborg finns sedan april 2019 en särskild politisk arbetsgrupp för ett fossilfritt Göteborg som ska hitta kompromisser som kan få stöd av en majoritet i kommunfullmäktige. MP har drivit på hårt för att förverkliga viktiga klimatåtgärder. Vi är stolta och glada att staden nu har en ny skarpare resepolicy, att klimatpåverkan ska få större tyngd vid inköp- och upphandling och att stadens egen fordonsflotta ska vara fossilfri redan 2023. Göteborg Energi arbetar också aktivt med att få fjärrvärmen fossilfri och bygger ytterligare en solcellspark.

Men det här räcker inte för Sveriges näst största stad. Vi kan vara med och göra skillnad på riktigt. Vi behöver inte fler utredningar utan praktisk handling. Staden har många roller till exempel vid inköp, stadsplanering och renovering där vi kan vara med och påverka. Det behövs en systemförändring där klimatet sätter ramarna för allt vi gör. Inom dessa ramar bör det vara fritt spelrum för kreativitet och affärsidéer.

Men det håller inte när att de borgerliga partierna fortsätter säga nej till subvention av kollektivtrafikkort men ja till att subventionera dyra p-platser. Tyvärr finns det en lång rad ytterligare exempel på förslag som MP drivit och där styrande partier hade kunnat gå längre. En majoritet av politikerna har under första halvan av mandatperioden sagt NEJ till:

  • klimatbudgetar,som visar vårt kvarvarande koldioxidutrymme
  • strategi för trähus för minskad klimatpåverkan vid byggen
  • miljökrav vid markanvisning
  • att utlysa klimatnödläge
  • skärpt klimatväxling, kompensation för tjänsteresor, främst flyg
  • ytterligare cykelsatsningar under pandemin
  • att diskutera förslag som begränsar biltrafiken
  • att diskutera förslag om att påverka andra än stadens verksamheter att minska sina klimatutsläpp

Listan kan göras ännu längre. Det är tyvärr fortfarande mycket motstånd för att få igenom progressiva klimatförslag. Många partier vill vara med och prata om klimatet. Det är bra, men det räcker inte. Det som räknas är de faktiska satsningar och prioriteringar som sker i verkligheten. Möjligheterna att komma överens, inte minst klimatfrågan, påverkas av det komplicerade politiska läget i Göteborg. Alliansen styr i minoritet med fyra olika oppositionsgrupper.

Miljöpartiet kommer att fortsätta vara blåslampa för att få övriga partier att inte blunda för den klimatkris som kommer att drabba oss alla. Det är vår gemensamma skyldighet att hitta lösningar.

Karin Pleijel (MP) 
Kommunalråd i opposition för Miljöpartiet i Göteborg