Debatt. .

2017-07-13 04:00
Anna Skarsjö, ordförande Kommunal Väst.  Bild: Press
Anna Skarsjö, ordförande Kommunal Väst.

"Det måste få ett slut!"

Som nyvald ordförande för Kommunal Västs 47 000 medlemmar ser jag positivt på framtiden för Kommunal. Förra årets ”Kommunalskandal” tvingade fram ett välbehövligt stålbad för vår förening. Det resulterade i en ny förbundsledning med Tobias Baudin i spetsen som direkt satte igång ett långsiktigt förändringsarbete, inte bara inom Kommunal, utan även utåt gentemot politiker, allmänhet och media. Vi arbetar hårt för att förtjäna medlemmarnas förtroende men också med att lyfta kommunalarnas frågor i media och till beslutsfattarna.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 

En del i det inre arbetet är att vi nu flyttar den fackliga makten till våra arbetsplatser. Som medlem är det jag och mina arbetskamrater som bäst driver våra gemensamma frågor på arbetsplatsen och där ska beslutsvägarna vara korta. Kommunal ska ha många ombud som kan förhandla å sina arbetskamraters vägnar. Vi ser att intresset och lusten att vara delaktig ökar när det fackliga arbetet kommer närmare. Det är medlemmarna som vet vilka arbetstider som funkar och hur det bästa schemat ser ut. Samtidigt som villkoren på arbetsplatsen blir bättre så ökar engagemanget och förståelsen för att vara enade och många.

För att ytterligare möta medlemmarnas önskemål om individuell utveckling har vi också börjat arbeta med tydligare inriktningar på de olika branscher och yrken som vi organiserar. Djurskötare ska prata med djurskötare och bussförare med bussförare. Alltför få yrken har känt sig sedda inom Kommunal, ofta har de upplevt att deras frågor drunknar i vår största yrkesgrupps, undersköterskorna. Men Kommunal består av över 200 yrken inom både kommunal och privat sektor och medlemmarna ska känna sig sedda oavsett. Det är en utmaning. Vägen dit är tydligare yrkesinriktning men också att stötta medlemmarna i deras personliga yrkesutveckling, driva yrkesfrågor, öka organiseringen och se varje avtalsrörelse som lika viktig som när det stora SKL-avtalet förhandlas.

Politiker säger att Kommunalarna är välfärdens hjältar men alltför få av dem är villiga att ge oss det vi förtjänar. Kvinnorna i Kommunal arbetar oftare på ofrivilliga deltider, med otrygga visstidsanställningar, har låga löner och lågt inflytande på arbetsplatsen. Det måste få ett slut! Där bär jag och andra företrädare ansvaret för ”att vara en finne i röven” på makthavarna så något sker. Menar politikerna allvar så vill vi se en förändring, vackra ord fungerar inte längre.

 

"Facket behövs i högsta grad på dagens arbetsmarknad och i samhället. Kampen för att förbättra löner, anställningsvillkor och arbetsmiljö är långt ifrån över."

 

I Göteborgs stad till exempel har vi avtalat om rätt till heltid och inga delade turer inom framförallt äldreomsorg och funktionshinder. Där har Kommunal lyckats. Samtidigt har Göteborgs stad en stor grupp vikarier som sitter vid telefonen varje dag och väntar på sms om arbetspass. Samma fenomen återfinns på Sahlgrenska sjukhuset och hos en mängd andra av våra arbetsgivare. Där behöver vi få politikerna att inse vad en sund och långsiktig personalpolitik är.

Det vi begär är självklarheter för tjänstemän, men hos många av ”våra” arbetsgivare är det tydligen en omöjlighet. Trots att det konstateras brist på personal inom ett stort antal av våra yrken. För oss är det självklart att den bristen ska höja löner, förbättra arbetsvillkor och erbjuda större delaktighet på arbetsplatsen. Levererar inte arbetsgivarna så kommer medlemmarna att flytta på sig. Kommunal har till och med skapat en tjänst, Trampolin, för att underlätta det.

Facket behövs i högsta grad på dagens arbetsmarknad och i samhället. Kampen för att förbättra löner, anställningsvillkor och arbetsmiljö är långt ifrån över.

Det är dock viktigt att vi som förbund inser att vi inte ska stå själva utan att vi är måna om att arbeta tillsammans. I Göteborg har vi en unik tvärfacklig studieverksamhet som resten av landet ser på med avund. Här erbjuder LO-förbunden tillsammans med ABF våra medlemmar och förtroendevalda möjlighet till gemensamma fackliga studier. Det skapar nätverk och förståelse för de frågor respektive förbund driver, inte bara på toppen utan även bland gräsrötterna. Jag önskar att samarbetet mellan förbunden utvecklas ytterligare. Att se varandras verklighet och ställa upp för varandra gör hela kollektivet starkare. De enda som vinner på att vi är splittrade är våra arbetsgivare.

Anna Skarsjö 
Ordförande Kommunal Avd Väst