Debatt. .

2020-04-03 07:51
"Under den närmsta tiden kommer stora LO-grupper att förlora sina arbeten, varslas eller bli korttidspermitterade, skriver debattören. Bild: Martina Holmberg / TT
"Under den närmsta tiden kommer stora LO-grupper att förlora sina arbeten, varslas eller bli korttidspermitterade, skriver debattören.
Puffetikett
ETC Göteborg

Det krävs krafttag för att skydda Sveriges löntagare

”Staten behöver redan nu planera för insatser som kan finnas på plats till sommaren, höst­en och även längre än så vid behov. ”

Regeringen har levererat snabbt och bra under krisens inledande skede, men nu är det dags att sätta människan i centrum och stärka löntagarna och inte enbart arbetsgivarna.

Extra hårt drabbas de som har försörjning i branscher där det knappt förekommer fasta tjänster som är heltidsanställningar, många av dom är arbetaryrken. Det är dom som drabbats först och allra hårdast. De har sett sina timmar strykas från schemat från en dag till en annan, och telefonen har tystnat från samtal och sms. Lönen i april kanske uteblir helt.

Många av dom kanske inte är med i a-kassan, eller har inte kvalificerat sig till a-kassa. Till dessa kommer det att läggas personer som kan sägas upp med kortare varsel.

Under den närmsta tiden kommer stora LO-grupper att förlora sina arbeten, varslas eller bli korttidspermitterade. Det är jätteviktigt för arbetstagaren, näringslivet och Sveriges långsiktiga konkurrenskraft att denna krisperiod används för att rusta arbetstagare, att genom utbildningsinsatser öka anställningsbarheten hos arbetstagarna.

För att detta ska bli möjligt i denna tid, krävs ett stort fokus på digitala studier som ska vara yrkesinriktade, helst mot bristyrken i Välfärdssektorn. En direktupphandling av utbildningar i samhällsbärande bristyrken till exempel vårdbiträden, överenskommelsen som finns beskriven hos Vård och omsorg­college ska följas.

Men det behövs även kompetenshöjande insatser inom svenska, engelska, matematik och IT för att sedan stärka etableringen på den svenska arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar måste också öka och erbjudas tidigt i arbetslöshetsperioden. Dom befintliga validerings och utbildningsmodulerna som olika branscher använder sig av behöver användas och öka med prioritet på dom partsgemensamt framtagna modellerna.

Det är en hög risk att coronautbrottet kommer att ge stora negativa ekonomiska effekter och att krisen kommer att bli långvarig. Staten behöver redan nu planera för insatser som kan finnas på plats till sommaren, hösten och även längre än så vid behov.

Utöver detta måste staten upprätthålla grundläggande samhällsstruktur genom att ta initiativ till ett tillfälligt stopp för personalneddragningar inom offentlig sektor.

Säkerställa att löntagare som har nära kontakt med människor inom vård, omsorg, transporter har tillgång till lämplig skyddsutrustning.

Ökade statliga ekonomiska tillskott till sjukvård och omsorg, tillskottet bör vara permanent så kommunerna vågar utöka sin volym.

Möjlighet till heltidspermittering under kortare period, för att rädda jobben.

Och för grupper utan permanent anställningsförhållanden är skyddsnätet väldigt svagt, därför behöver även a-kassans grundbelopp höjas kraftigt och villkoren för att få ta del av försäkringen sänkas så även deltidsanställda och timvikarier kan kvalificera sig för försäkringen.

Christine Marttila 
Ordförande LO-distriktet i Västsverige