Debatt. .

2016-01-11 08:29
”Ute på sjukhusen lever personalen ett allt stressigare liv. Där är vårdavdelningar stängda eftersom det saknas sjuksköterskor.” Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
”Ute på sjukhusen lever personalen ett allt stressigare liv. Där är vårdavdelningar stängda eftersom det saknas sjuksköterskor.”

Det finns alternativ till nedskärningspolitiken

Hösten 2014 tog de blågröna, det vill säga de borgerliga och Miljöpartiet, över som politisk ledning i Västra Götalandsregionen. Nu ett drygt år senare ser vi den borgerliga politikens genomslag med stora ekonomiska underskott på akutsjukhusen (Sahlgrenska verkar gå 200 miljoner minus 2015), längre köer, höga överbeläggningar, anmälningar till Arbetsmiljöverket, högre sjukskrivningar och stängda vårdplatser till följd av hundratals obesatta sjukskötersketjänster.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I debatten framhåller de Blågröna hela tiden sin satsning på 750 miljoner extra till hälso- och sjukvården men glömmer att efter deras återinförda effektiviseringskrav och dubbelräkning av pengar, var tillskottet i verkligheten en tredjedel så stor. Mycket av resurserna lades centralt i Vänersborg, istället för ute nära vården. En tänkbar förklaring är möjligheten att skicka pressmeddelande varje gång pengar ska fördelas ut. 

Ute på sjukhusen lever personalen ett allt stressigare liv. Där ökar sjukskrivningarna. Där är vårdavdelningar stängda eftersom det saknas sjuksköterskor. Där kommer 400 tjänster på Sahlgrenska universitetssjukhuset att tas bort det kommande året. Där ska sjukhusen, enligt alla partier utom Vänsterpartiet, nå ekonomisk balans under 2016. Utan extra pengar. 

Det finns andra alternativ. Om Vänsterpartiet fick bestämma skulle vi tillföra sjukhusen mer resurser. Med ett tillskott med den halva miljard som fattas idag skulle personalen ha långsiktiga möjligheter att utveckla och förbättra sjukvården. Om vårdpersonal får arbeta i lugn och ro blir effekten ofta både bättre kvalitet och lägre kostnader. 

Den blågröna ledningen ökar nu takten för att privatisera ytterligare delar av hälso- och sjukvården. De borgerliga och Miljöpartiet i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att upphandla och öppna för att privata entreprenörer och vinstintressen ska överta mödravården från offentligt drivna Närhälsan. De låter sin borgerliga ideologi styra och slår sönder en sammanhållen mödravård av erkänt god kvalitet. På tur står övrig mödravård genom ett framtida vårdval, sjukvårdsrådgivningen, kommande närsjukhus, och vårdcentraler som stängs. Överallt samma misstro mot den offentliga vården. Överallt samma privatisering.

Hälso- och sjukvården behöver inte fler nedskärningar och privatiseringar. Den behöver istället offensiva satsningar på en bättre hälso- och sjukvård, minskade vårdköer, slut på överbeläggningarna och en offensiv personalpolitik. Vänsterpartiet vill höja ingångslönen för sjuksköterskor och annan akademiskt utbildad vårdpersonal till 26 000 kronor i månaden. Och med vår satsning på jämställda löner fortsatt också se över ingångslönerna för undersköterskor, städpersonal med flera. Vi vill fortsätta bygga ut satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor och fortbildning för undersköterskor. Sjukvården måste fungera dygnet runt, året runt. Det är dags att se till att bemanning och arbetstider blir sådana så att personalen vill och orkar arbeta där.

Eva Olofsson (v) & Jan Alexandersson (v) 
Eva Olofsson (v), ledamot i Regionstyrelsen och Jan Alexandersson (v), ersättare i Regionstyrelsen