Debatt. .

2017-12-06 18:00

Demokratiförakt bakom bostadsaffär

Efter att först ha fört hemliga förhandlingar och sedan brustit i informationen till hyresgästerna går nu Bostadsbolaget, Framtiden och Victoria Park samman mot hyresgäster och andra kritiker för att försvara sin affär. Det öppna förakt mot demokrati som kommunens bolag visar prov på i sitt inlägg är förbluffande. Hyresgästernas massiva motstånd ignoreras med hänvisning till att olika kommunala bolagsstyrelser drivit genom affären ”med stor majoritet” och att detta sedermera fått godkänt av kommunstyrelsen.

Men i en representativ demokrati förväntas representanter föra folkets talan. Det förefaller obegripligt för dessa beslutsfattare att det är precis så långt som detta mandat sträcker sig. När det står klart att folket – och särskilt de som berörs av specifika beslut – har en helt annan vilja är det dags att tänka om. För demokratiskt sinnade personer vore det otänkbart att i en sådan situation alliera sig med privata intressen som går emot de vars intressen man är utsedd att tjäna.

För den som däremot anser att allt en kommunpolitiker eller styrelseledamot för allmännyttan gör sker i folkets namn kan det sluta annorlunda. Då spelar det ingen roll vad de berörda hyresgästerna anser – de blir ju ändå representerade! När frågan ställs varför Framtiden inte bara köper marken av Victoria Park och behåller fastigheten i Rannebergen är svaret att ”affären måste vara bra för båda parter”. Var de boende kommer in i denna ”win-win”-ekvation är svårt att bena ut. Att det inte skulle vara ”bra” för Victoria Park att sälja marken till marknadspris är en oroväckande indikator på den vinstpotential företag ser i hyresbeståndet i Rannebergen.


VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


Trots all kritik menar kommunbolagen och Victoria Park att det ändå kommer att bli bra och redogör för de boende att de inte behöver känna oro. Den som trivs behöver inte flytta eftersom Victoria Park renoverar (och höjer hyran kraftigt) först efter att någon har flyttat ut. Det är så bolaget tjänar sina pengar.

Vad hyresgästerna verkar förstå bättre än de som fattar beslut ovanför deras huvuden är att detta skapar affärsmässiga incitament att minimera servicen för nuvarande hyresgäster i syfte att få dem att flytta. Föga förvånande är det precis sådan misskötsel medierapporter beskrivit. Dessutom påpekar Hyresgästföreningen att Victoria Park inte byter rörstammar när de renoverar en lägenhet i taget, vilket innebär att ytterligare – mer nödvändiga – renoveringar lämnas åt framtida satsningar.

Till sist menar de kommunala bostadsbolagen och Victoria Park att renoverade lägenheter attraherar hyresgäster med mer stabil ekonomi och att detta motverkar bostadssegregation. Snarare handlar det om att utnyttja ett extremt pressat bostadsläge genom renoveringar som i normalläget skulle lett till tomma lägenheter. Personer som egentligen är i behov av bostäder med låga hyror kommer tvingas söka sig till de dyra nyrenoverade lägenheterna eftersom det är ett av de få ställen de överhuvudtaget har möjlighet att få ett förstahandskontrakt.

Hyresgästerna har tyvärr all anledning att vara oroliga. Nu ligger bollen hos kommunfullmäktige som ska rösta i frågan i morgon. Det blir det avgörande för om de kommunala bolagen ska tvingas hållas mot sin uttalade princip om att hyresgäster ska ges ”möjlighet att vara med i beslutandet gällande deras lägenhet och bostadsområde”.

Robin Bankel, doktorand i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet