Replik. .

2020-11-06 04:22
Bild: Annelie Moran
Puffetikett
ETC Göteborg

De flesta kan ännu betala sin hyra

På grund av den rådande pandemin uppmanar Bengtsson och Bergström fastighetsägare att avstå hyreshöjningar under 2021. Det hade varit en missriktad åtgärd.

Vi har full respekt för att det finns människor som befinner sig i en svår ekonomisk situation just nu. Vår grundläggande inställning är att inga hyresgäster ska behöva sägas upp med anledning av coronapandemin. Fastighetsägarna tog tidigt fram ett antal åtgärder hyresvärdar kan genomföra för att underlätta för sina hyresgäster. Vi uppmanar våra medlemmar att tillsammans med hyresgästen söka individuella lösningar utifrån hur betalningsförmåga påverkats.

Samtidigt är viktigt att konstatera att de flesta hyresgästers hyresbetalningsförmåga inte påverkats av pandemin. Enligt Kronofogdens statistik har exempelvis antalet vräkningar i landet minskat med 12 procent under första halvåret i år jämfört med 2019. En frysning av hyran för samtliga hyresgäster hade däremot påverkat fastighetsföretagens förmåga att erbjuda bostäder av god kvalitet. Därför är det bättre att de som faktiskt drabbas tar del av samhällets stöd i form av bostadsbidrag, a-kassa och försörjningsstöd. Regeringen har dessutom utverkat riktade stöd som underlättar för hushållen att klara sina boendekostnader.

För att fastighetsföretagen långsiktigt ska kunna upprätthålla en god boendestandard måste hyre­sutvecklingen minst vara i linje med driftskostnadsutvecklingen, och de löpande kostnaderna har ökat under pandemin. Hyresintäkter är fastighetsföretags enda inkomst och kommer att vara centrala för fortsatta investeringar i hyresrätter. Det är värt att poängtera att uppgörelsen för Fastighetsägarna GFR 2020 var bland de längsta i hela landet och under nivån för de kommunalt ägda bostadsbolagen. Under 2000-talet har realhyrorna sänkts under en majoritet av åren samtidigt som kostnaderna ökat betänkligt. Det är i längden en ohållbar utveckling som missgynnar hyresrätten som boendeform. Det tjänar ingen på, allra minst nutida och framtida hyresrätter.

Christina Heikel 
Näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna GFR