Debatt. .

2017-09-08 04:00
”Internationellt arbete är en förutsättning för att motarbeta torka som breder ut sig och isar som smälter”, skriver debattörerna
”Internationellt arbete är en förutsättning för att motarbeta torka som breder ut sig och isar som smälter”, skriver debattörerna

Därför satsar vi miljarder på miljön

Att klimatet är vår tids största ödesfråga råder det ingen tvekan om. Ansvaret för att agera vilar inte på någon annan och kan inte tas någon annan gång. Ansvaret är vårt – och det är nu som ledarskap för klimatet behövs som allra mest.

Den rödgröna regeringen är beredda att ta just det ansvaret. Under mandatperioden har flera viktiga investeringar gjorts och Sveriges klimat-arbete ligger i framkant. När världen ser på Sverige är det vårt ansvar att leva upp till förväntningarna och göra mer därtill. De sammantagna klimat och miljösatsningarna som läggs fram i höstbudgeten, såväl i Sverige som internationellt, uppgår till omkring 5,4 miljarder kronor.


VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


Klimatarbetet som har skett de senaste åren är synligt. Klimatkliv efter klimatkliv har de senaste åren gett tydliga avtryck runt om i Sverige. Laddstolpar har vuxit fram längs med vägarna och såväl företag som det offentliga har tagit del av enorma satsningar för omställning. Omkring tusen olika satsningar har hittills delfinansierats genom klimatklivet och nu fortsätter satsningen för ökad takt i omställning.

Vid sidan om detta lanserar regeringen inför höstens budget industriklivet. Att komma åt industrins klimatpåverkan är en nyckel för att få ner utsläppen och modernisera näringslivet. Industri-klivet är en långsiktig reform som planeras att sträcka sig fram till och med år 2040. Det är omställning som ger skillnad.

 

För att lyckas med klimat-utmaningen måste både stad och land ställa om. Regeringen har tidigare gett städerna flera verktyg för att kunna lösa många av -dagens miljö- och klimat-utmaningar, bland annat genom stadsmiljöavtalen.

Nu satsar vi än mer på hållbara och gröna städer. Med stödet för Gröna städer skapar vi levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovationer skapas. Att på ett enkelt, smidigt och klimatsmart sätt kunna transportera människor i framtiden är en av nycklarna till framtidens stad. Vi satsar därför 150 miljoner kronor på att fler ska kunna välja elcykel eller elmoped framför bilen.

Klimatfrågan kräver lösningar på lokalt, nationellt och globalt plan. När Sverige går före i arbetet följer andra länder efter och vi har alla möjligheter att fortsätta vara det föregångsland som visar att den gröna omställningen är möjlig.

För att klimatavtalet som världens ledare hösten 2015 enades om i Paris ska förverkligas krävs ett internationellt samarbete och här är Sveriges bidrag till bland annat den gröna klimatfonden viktigt. Internationellt arbete är en förutsättning för att motarbeta torka som breder ut sig och isar som smälter.

Satsningar på klimatbistånd gör att vi ger andra länder reella -möjligheter till omställningsarbete. Vi ökar stödet till Swefund och Sida och gör en särskild satsning på hav och klimat. Så visar vi internationellt klimatledarskap.

De miljösatsningar som nu läggs fram på riksdagens bord är nödvändiga för att vi ska klara våra miljö- och klimatambitioner. De partier som i sina budgetar väljer att skära ner på de poster vi väljer att satsa på kommer vara tvungna att svara på varför.

Det återstår mycket för att lyckas möta klimatutmaningarna – det har under alltför lång tid satsats allt för lite på hållbar utveckling. Med en rödgrön regering moderniserar vi Sverige och ställer vi om steg för steg.

JANINE ALM ERICSON

Ekonomiskpolitisk talesperson Miljöpartiet

MARTIN NILSSON

Ordförande Miljöpartiet Göteborg

ANNA SIBINSKA

Ordförande Miljöpartiet Göteborg