Debatt. .

2017-05-09 04:00
”Mycket tid läggs på att leta boendeplaceringar och alternativa lösningar. Tid som personalen hade kunna ägna åt att stötta klienterna vidare i livet”, skriver debattören. Bild: Claudio Bresciani/TT
”Mycket tid läggs på att leta boendeplaceringar och alternativa lösningar. Tid som personalen hade kunna ägna åt att stötta klienterna vidare i livet”, skriver debattören.

Bostadsbristen ett problem som hamnar i socialsekreterarnas knä

”Mycket tid läggs på att leta boendeplaceringar och alternativa lösningar. Tid som personalen hade kunna ägna åt att stötta klienterna vidare i livet”, skriver debattören.

Ibland händer saker i livet som gör att vi står utan bostad eller som gör att vi inte kan bo kvar i den bostad vi har. En grupp som ofta behöver stöd är de som är utsatta för våld i en nära relation. Deras situation har nu uppmärksammats av bland andra Marina Johansson (S).

Det är vanligt att de personer som varit utsatta för våld i nära relation blir kvar på det skyddade boendet längre än vad de behöver. Detta för att det saknas lägenheter på bostadsmarknaden. Vi som arbetar inom socialt arbete kan dock se att problemet är ännu större. Det är många grupper som på grund av utsatthet har svårt att på egen hand lösa sin boendesituation och som söker stöd av socialtjänsten. Avsaknaden av hyreslägenheter i Göteborg gör att människor fastnar i olika boendeformer som de beviljats av socialtjänsten. Det kan handla om vålds-utsatta kvinnor som blir kvar på jourboenden, barnfamiljer som bor på vandrarhem eller de med funktionsvariationer som inte får en anpassad lägenhet med mera. Detta skapar självklart frustration hos dessa människor och innebär även att det är svårare för dem att kommer vidare i livet. Flaskhalsen gör även att det är svårt att hitta platser åt de nya personer som söker hjälp.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Både för personalen på boendet och för socialsekreterarna innebär detta en frustation då de känner att de inte kan hjälpa människor på det sätt som de önskar och utifrån vad de i sin profession vet är rätt. Mycket tid läggs på att leta boendeplaceringar och alternativa lösningar. Tid som personalen hade kunna ägna åt att stötta klienterna vidare i livet. 

Har du ingen fast punkt i tillvaron och ett hem som du kan kalla ditt är det mycket svårare att klara andra delar i livet. Att sköta studier, arbeta, söka jobb eller att behålla sociala kontakter blir en utmaning både för vuxna och barn.

Att som Marina Johansson föreslår öronmärka vissa lägenheter åt våldsutsatta kvinnor tror jag är en bra lösning för denna grupp, men grundproblemet med för få lägenheter i Göteborg kvarstår och behöver lösas.  

Sonia Koppen  
Socialsekreterare och ordförande för Vision Göteborg