Debatt. .

2019-10-31 08:13
Bild: Sanna Arbman Hansing
Puffetikett
ETC Göteborg

Bostäder är inte en handelsvara

Globala finansbolag håller på att göra intåg på den svenska bostadsmarknaden, varnar Kristofer Lundberg från Hyresgästföreningen i västra Sverige. Därför måste stat och kommun ta ansvar för bostäder som en mänsklig rättighet, skriver han i dagens debatt.

Fredrik Gerttens dokumentärfilm ”Push” visar en brutal verklighet där bostadsmarknaden blivit omänsklig. Där människor knuffas ut från städerna när vinstintressen tillåts styra. Politikerna måste ta sitt ansvar och driva en social bostadspolitik. Göteborg kan vara med och skapa en förändring.

Trots att ett värdigt boende är en grundläggande mänsklig rättighet, så är det andra intressen som tillåts styra bostadsmarknaden runt om i världen. Bostäder har blivit en handelsvara, vilket Push visar.

När fastigheter köps upp av globala finansbolag som investeringar tvingas både arbetarklassen, medel­klassen och prekariatet att flytta från sina områden, de har inte råd att bo kvar. De trängs undan genom en ekonomisk krigföring.

I våras skickade FN:s bostadsrapportör Leilani Farha ett brev till Sveriges regering där hon varnade för utvecklingen. Hon skriver att svenska kommuner måste hindra utförsäljning av bostadsfastigheter till globala finansbolag och varnar för att detta annars leder till ökad fattigdom, hemlöshet och undermåliga bostäder.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Vi ser redan idag ökande bostadsbrist och hemlöshet i Sverige. Det blir allt svårare för de med låga inkomster att ha råd med ett boende. Bostadsjättar köper upp slitna fastigheter i områden med låga ekonomiska resurser. Deras syfte är att placera kapital, inte att förvalta bostäder. Ytskikten i lägenheterna renoveras upp, hyrorna höjs kraftigt och många hyresgäster har inte råd att bo kvar. Det finns flera fastighetsbolag i Sverige som agerar på det sättet. I Göteborgsregionen granskar vi just nu Victoria Park som ägs av tyska Vonovia. Hyresgästföreningen har försökt förhandla med dem och varit naiva genom att tro att de är ansvarstagande på samma sätt som andra parter på hyresmarknaden. Det ändras nu.

Vi kommer fortsätta ta vårt ansvar vid förhandlingar med Victoria Park. Men fram till dess att de och andra företag som agerar på liknande sätt börjar ta sitt ansvar kommer inte vi att underteckna överenskommelser där hyrorna höjs. Vi kommer dessutom, beroende på hur allvarliga problem som finns i Victoria Parks förvaltning, utreda möjligheten till hyressänkning alternativt ta kamp för tvångsförvaltning.

Till investerarna som möjliggör aktörer som Vonovias framfart: Ni är antingen blåögda som inte ser att affärsidén handlar om att driva människor från deras hem, eller i värsta fall cyniska som räknar med att lämna de tomma skal som skapas med uppblåsta fastighetsvärden till framtida ägare eller hyresgäster.

Hyresgästföreningen kommer att ta sitt ansvar, det måste också kommunerna och staten göra. Bostadsfrågan måste tas på allvar. Staten måste se till att bostadspolitikens utgångspunkt är att alla människor ska ha rätt till en god bostad och att det löftet uppfylls. Det borde vara självklart för Göteborgs stad att inte sälja hyresrätter till oansvariga fastighetsbolag.

Förändringen måste ske nu. Malmö stad har redan tagit ett kliv genom att skriva på The shift, ett globalt FN-initiativ som undertecknats av städer runt om i världen. Det innebär att städerna lovar att arbeta för att göra bostäder tillgängliga för alla och att de ställer sig bakom att bostäder är en mänsklig rättighet – inte en handelsvara. Det är dags för Göteborg att ta samma kliv och ansluta sig till The shift.

Kristofer Lundberg 
Ordförande Hyresgäst­föreningen region västra Sverige