Debatt. .

2019-10-21 03:19
”Jag är inte helt säker på att människor utanför Göteborg, där det kanske till och med saknas kollektivtrafik, är speciellt intresserade av att betala ännu mer för att vissa göteborgare vill fuska och åka gratis”, skriver debattören Peter Hermansson (M).
”Jag är inte helt säker på att människor utanför Göteborg, där det kanske till och med saknas kollektivtrafik, är speciellt intresserade av att betala ännu mer för att vissa göteborgare vill fuska och åka gratis”, skriver debattören Peter Hermansson (M).
Puffetikett
ETC Göteborg

Biljettkontroller är nödvändiga

Ökade biljettkontroller i kollektivtrafiken är något resenärer själva vill se. De bidrar dessutom till ökad säkerhet för buss- och spårvagnsförarna. Det skriver Peter Hermansson (M), ordförande i Västtrafiks styrelse, i dagens debatt.

Nej, jag tror inte att vi människor älskar biljettkontroller. Men tyvärr är de nödvändiga för att hämta hem uteblivna intäkter som det innebär när folk plankar men också att öka tryggheten för såväl busschaufförer som resenärer. Dessutom har det gjorts undersökningar de senaste åren där det framkommer att 40 till 50 procent vill se fler biljettkontroller. Motsvarande siffra för färre biljettkontroller är fyra till fem procent.

Att biljettkontrollerna skulle kosta 40 miljoner kronor mer än plankningen är också ett direkt felaktigt påstående. Avsiktligt eller oavsiktligt, så verkar Laila Vianden i sin hemmasnickrade kalkyl (ledare i ETC Göteborg, 7/10), blunda för de intäkter som kommer av kontrollavgifterna. Att säkra intäkterna till Västtrafik är dessutom nödvändigt för att kunna göra framsynta satsningar på kollektivtrafiken och förbättra kvaliteten ytterligare.

Busschaufförer runt om i Västra Götaland vittnar om en allt tuffare arbetssituation med hot, våld och trakasserier. Detta verkar tyvärr ha gått Vianden helt förbi. I ett flertal artiklar har chaufförer berättat om hur de misshandlats, när de bett människor betala för sin bussresa, och andra passagerare har känt sig hotade.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

I min värld betalar man för det man ska betala för. Viandens resonemang leder in på en farlig väg när hon skriver ”... njuta av att se kontrollanter närma sig människor som inte har råd att betala biljetten”. Om man inte har pengar att handla kläder eller mat för, är det då alltså tillåtet att stjäla varorna? Som tur är bor vi i Sverige och klarar du inte din egen försörjning är det socialtjänsten som ansvarar för att du har ekonomiska förutsättningar för att få både mat och kläder, men det är även brukligt att kostnader för kollektivtrafik ingår om behov finns.

Med all respekt inser jag att många har en mycket kärv ekonomisk situation, men kollektivtrafiken är ingen fri nyttighet. Kollektivtrafiken är en service som erbjuds till en viss kostnad. Redan idag subventioneras mer än hälften av biljettpriset med skattemedel och den enskilde resenärer betalar i snitt endast 37 procent. Det innebär att alla skattebetalare – i hela Västra Götaland, från Tibro och Dals-Ed till Nossebro och Svenljunga, bidrar till lägre priser och en fungerande kollektivtrafik, via regionskatten. Jag är inte helt säker på att människor utanför Göteborg, där det kanske till och med saknas kollektivtrafik, är speciellt intresserade av att betala ännu mer för att vissa göteborgare vill fuska och åka gratis.

Allt kokar ned till att handla om rättvisa. Jag tycker att Vianden gör det väl lätt för sig genom att kräva att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri för alla som behöver den, även om det inte är en konstig utgångspunkt om man bor i centrala Göteborg. Men försök att förklara det för de invånare som bor på landsbygden, som betalar lika mycket i skatt, men som många gånger tar cykeln utan att klaga över att det saknas kollektivtrafik.

Slutligen, i ärlighetens namn, hur svårt är det att visa sin biljett?

Peter Hermansson 
Ersättare i regionstyrelsen. Ordförande i styrelsen för Västtrafik. (M)