Debatt. .

2020-03-06 09:11
"Det är uppenbart att staden numer styrs av Centerpartiet som sitter i knät på Lantbrukarnas riksförbund" skriver dagens debattörer. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
"Det är uppenbart att staden numer styrs av Centerpartiet som sitter i knät på Lantbrukarnas riksförbund" skriver dagens debattörer.
Puffetikett
ETC Göteborg

Att stoppa vegansk förskolemat är att backa in i framtiden

Beslutet att sluta servera vegansk mat i förskolan är nu stoppat av förskoleförvaltningen och frågan ska utredas. Vi är glada för det. I en tid då allt fler väljer, och mår bättre av, att minska sin köttkonsumtion bör de kommunala verksamheterna underlätta och uppmuntra medborgarnas ansträngningar snarare än att backa in i framtiden.

Klimatet är vår tids ödesfråga. Vi är den första generationen som upplever klimatförändringarna och den sista generationen som kan göra något åt dem.

En av de mänskliga aktiviteter som har störst klimatpåverkan är livsmedelsproduktionen i allmänhet och djurindustrin i synnerhet. De senaste decennierna har köttkonsumtionen skjutit i höjden men på senare tid har ett trendbrott kunnat skönjas: fler väljer att dra ner på köttet och fler väljer helt växtbaserad mat. Bägge dessa tendenser bör understödjas av Göteborgs stad eftersom framtidens kost i huvudsak måste vara växtbaserad.

Förutom klimatfrågan är livsmedelsproduktionen intimt förknippad med flera planetära gränser som de samlade mänskliga aktiviteterna håller på att överskrida: försurning, övergödning med fosfor och kväve, markanvändningen, vattenanvändningen samt förlust av biologisk mångfald. Även ur ett djurrättsperspektiv är det viktigt att minska den storskaliga industriella produktionen av kött, ägg och mjölk.

Därför har vi i vårt rödgrönrosa förslag till budget för Göteborgs stad flera uppdrag för att öka det ekologiska och andelen växtbaserad kost samt att minska matsvinnet. Vi vill återuppta arbetet med ”Göteborgsmodellen för minskat matsvinn” som de borgerliga partierna lade ner det första de gjorde när de bildade ett minoritetsstyre.

Göteborgs stad är en av landets största konsumenter av livsmedel och därför behöver hela staden arbeta aktivt med miljömåltider. Vegetarisk kost borde vara förstahandsalternativ i alla verksamheter där personer vistas men inte bor, även konferenser och kurser. Växtbaserad dryck ska alltid erbjudas som alternativ till komjölk. För att klara utmaningarna behöver måltidspersonal och andra utbildas i vegetarisk och vegansk kost. Vi har fullt ut finansierat alla dessa åtgärder i vår budget.

I den nu beslutade borgerliga budgeten finns endast ett uppdrag kring måltider: krav på miljöhänsyn och djurskydd enligt svensk lagstiftning. Jämfört med det tidigare ambitiösa arbetet med ekologisk mat är detta en klar sänkning av ambitionerna i staden. Det är uppenbart att staden numer styrs av Centerpartiet som sitter i knät på Lantbrukarnas riksförbund.

Vi har inget emot att andelen närproducerat ökar. Det har dock visat sig svårt att genomföra upphandlingar som gynnar närproducerat eftersom det strider mot EU:s inre marknad. Om Centerpartiet lyckas trotsa EU blir inga gladare än vi. Det arbetet står inte i motsättning till att även ställa krav på ekologisk produktion.

Arbetet med att begränsa matens miljöbelastning är bara ett exempel på hur den styrande minoriteten sänker stadens miljö­ambitioner. I nästan alla forum som har bildats för att öka takten i miljöarbetet tar de borgerliga partiernas företrädare chansen att sinka arbetet. Till och med när stadens medborgare tar initiativ för att utlysa klimatnödläge skjuter de borgerliga partierna förslaget i sank.

Klimatet är vår tids ödesfråga. Klimatkrisen är den moraliska måttstock kommande generationer kommer att döma vår generation utifrån. Vi är beredda att ställa oss på rätt sida av historien. Frågan är vilken sida de borgerliga partierna ställer sig på.

Grith Fjeldmose, Karin Plejel och Stina Svensson 
Grith Fjeldmose, kommunalråd i opposition Vänsterpartiet, Karin Plejel, kommunalråd i opposition Miljöpartiet, och Stina Svensson gruppledare Feministiskt initiativ.