Debatt. .

2013-12-27 01:00

Ändra kurs i Europa

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

2014 är det val till Europaparlamentet. Men ekonomiskt sett mår EU inte bra. Det krävs en kommission för att värna välfärden och stoppa högerextremismen, skriver Pelle Landin. 

I Dagens Nyheter (8/11) fanns en debatt­artikel av Jean Pisani-Ferry som är professor i ekonomi vid universitetet Paris Dau­phine. Han är också chef för det ekonomiska och strategiska sekretariatet som är knutet till den franske premiärministerns kansli. Professor Pisani-Ferrry konstaterar inledningsvis att i Europa är de flesta ländernas bruttonationalprodukt (BNP) per capita lägre nu än för sex år sedan. Författaren menar att ogynnsamma effekter av denna utveckling inte kan överskattas. Han anger att uppskattningsvis sex miljoner arbetstillfällen har förlorats sedan år 2008.

En mycket allvarlig följd av denna negativa utveckling är att arbetslösheten inom EU-länderna har stigit och i synnerhet bland ungdomar. I flertalet EU-länder har arbetslösheten flerdubblats. I ett läge med sjunkande tillväxt och alarmerande hög arbetslöshet borde enligt Pisani-Ferry tillväxten stå högst på dagordningen inom EU:s ledning och i EU-länderna.

Pisani-Ferry skriver vidare att stagnerande och sjunkande ekonomier förstärker motståndet mot högre skatter som krävs för att stimulera ekonomin. Utifrån detta perspektiv inser man hur olyckligt det är med EU-ledningens nuvarande politik att hela tiden begära åtstramningar i de sydeuropeiska länderna Grekland, Italien, Portugal och Spanien. Delvis som en följd av den förda åtstramningspolitiken växer sig olika reaktionära partier starka genom det missnöje som människor i dessa länder upplever. Exempel på näst intill nazistiska partier återfinns i bland annat Grekland (Gyllene gryning). 

Mot den rådande ekonomiskt svaga utvecklingen inom Europa och framstegen för många högerpopulistiska partier borde EU:s ledning tillsätta en kommission med uppdrag att analysera de ekonomiska och strukturella problemen inom EU och ta fram förslag för att stimulera den ekonomiska utvecklingen och föreslå politiska reformer i EU-länderna.

I Sverige tillsattes 1992 en särskild kommission för att analysera det ekonomiska och politiska systemet samt ange vägen ut ur den då aktuella krisen. Carl Bildt, som då var statsminister, gav professor Assar Lindbeck i uppdrag att analysera den ekonomiska och politiska situationen i Sverige och ge förslag till angelägna åtgärder. Lindbeckkommissionen lade år 1993 fram betänkandet ”Nya villkor för ekonomi och politik”. 

Något liknande skulle behövas för Europa. En kommission för Europa skulle analysera problemen inom EU och lämna förslag till vilka åtgärder som borde vidtas. Kommissionen skulle bestå av oberoende forskare från framför allt ämnesområdena nationalekonomi och statsvetenskap. Kommissionen bör ges mycket vida direktiv och vara oförhindrad att ta fram okonventionella och även kontroversiella tankar och förslag. 

Om EU-ledningen tog ett sådant initiativ skulle det säkerligen uppskattas av många människor. EU kan spela en mycket viktig roll för en god och fredlig utveckling i det Europa, som har en mycket dyster och krigisk bakgrund. 

Själv skulle jag vilja att den svenska regeringen väckte frågan hos EU:s ledning om en särskild kommission för EU för att, som professor Jean Pisani-Ferry föreslår, sätta ekonomisk tillväxt högst på EU:s dagordning. Det är som nämnda professor säger mycket oroande att den rådande ­arbetslösheten och de tilltagande ekonomiska inkomstskillnaderna liksom motsättningarna inom EU och i EU-länderna skapar en växande grogrund för olika högerextrema partier.

Det är verkligen mycket hög tid att EU:s ledning tar itu med den svaga ekonomiska utvecklingen i Europa och aktivt bidrar till att högerreaktionära partier motverkas, samt att demokratiska och progressiva krafter främjas inom EU.

Palle Landin, tidigare chef för AMS internationella sekretariat