Debatt. .

2019-08-19 10:29
”KRAV-grisar får gå ute och böka i jorden och bada gyttjebad, den ekologiska kycklingen har mer utrymme att röra sig på och kan gå ut utomhus, KRAV-tjurarna får smärtlindring efter kastrering och avhorning” Bild: Janerik Henriksson/TT
”KRAV-grisar får gå ute och böka i jorden och bada gyttjebad, den ekologiska kycklingen har mer utrymme att röra sig på och kan gå ut utomhus, KRAV-tjurarna får smärtlindring efter kastrering och avhorning”
Puffetikett
ETC Göteborg

Alliansen slår undan benen för ekologisk matproduktion

Göteborgs kommun är av de största inköparna av mat i Sverige och ställer krav på att den ska vara ekologisk. Det är allvarligt att Alliansen med Centerpartiet i spetsen nu tar bort ambitionerna, skriver Karin Pleijel (MP) och Eva Ternegren (MP)

Miljöpartiet drev för ett antal år sedan igenom målet att allt kött som serveras i Göteborgs verksamheter ska vara ekologiskt eller från naturbete. Andelen ekokött har ökat och nu har vi nått 75 procent ekologiskt. Vi kan inte ställa krav på ”svenskt”, men däremot kräva att leverantörer ska uppfylla svenska djurskyddskrav, vilket vi redan fått igenom. Nu hotas det positiva arbetet när Alliansen river upp beslutet om att Göteborg ska köpa in 100 procent ekologiskt kött. I Alliansens budget för staden finns inte heller med vårt tidigare krav på att andelen ekologisk mat ska uppgå till minst 50 procent.

Centerpartiets kommunalråd i Göteborg, Naod Habtemichael, hävdar att ekologiskt kött orsakar mycket högre utsläpp av växthusgaser än icke-ekologiskt. Det är att blunda för helheten. Maten vi äter står för över 20 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser i Sverige. De produkter som står för de största utsläppen är kött, framförallt nötkött. De stora utsläppen uppstår i produktionsledet och av djurens matsmältning. Skillnaden i klimatpåverkan mellan ekologiskt och konventionellt producerat kött är inte särskilt stor, om den alls finns.

Men det ekologiska köttet har positiva effekter på helheten, den biologiska mångfalden, giftspridningen, djurens och människans välmående, inte minst när det gäller antibiotikaresistens. Det ekologiska köttet är av bättre kvalitet men också dyrare. Att minska konsumtionen av kött är en av de viktigaste klimatåtgärderna. Den totala köttkonsumtionen i Göteborg har glädjande nog minskat med 10 procent.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

I våras visade FN:s forskar­panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, att ungefär en miljon arter är utrotningshotade. Skördens storlek är många gånger helt beroende av insekter. Insektsmedel i konventionell odling, även i Sverige, gör att bin dör. Många studier visar att ekologisk produktion är betydligt bättre än konventionell när det gäller den biologiska mångfalden. Kor som går på naturbete är en viktig del i svenskt arbete för biologisk mångfald. För en storstad som Göteborg kan vi bidra genom att välja mat som är ekologisk och naturbeteskött.

Antibiotikaresistensen är ett av de största hoten mot hälsan i världen. I Sverige är vi mer restriktiva i att ge antibiotika till djur än i många andra länder, och i ekologisk produktion används än mindre antibiotika. En studie från 2016 visade att resistenta bakterier var lägre bland ekologiska grisar jämfört med konventionella i Sverige och andra länder.

Naod Habtemichael hävdar att vi nu ska fokusera på ett starkt djurskydd i stället för på ekologiskt och antyder att djurskydd inte skulle vara prioriterat i dagens arbete. Göteborg har, på Miljöpartiets initiativ, innan Centerpartiet återvände till Göteborgs kommunfullmäktige, krav på att det kött som ska köpas in ska uppfylla svenska djurskyddskrav. I alliansbudgeten för 2019 finns inte nämnt att svenska djurskyddskrav ska gälla i upphandling. Den ekologiska köttproduktionen ger bättre djurvälfärd. KRAV-grisar får gå ute och böka i jorden och bada gyttjebad, den ekologiska kycklingen har mer utrymme att röra sig på och kan gå ut utomhus, KRAV-tjurarna får smärtlindring efter kastrering och avhorning.

Göteborg är en av de största in­köparna av mat i Sverige. Genom att staden ställer krav på ekologisk mat så skapas en trygghet för bönder och andra livsmedels­producenter som väljer att satsa på ekologiskt.

Det är allvarligt att Alliansen med Centerpartiet i spetsen tar bort ambitionerna för ekologisk matproduktion.

Karin Pleijel och Eva Ternegren 
Karin Pleijel, kommunalråd i opposition (MP), och Eva Ternegren, 2:e vice ordförande Göteborgs inköps- och upphandlingsnämnd (MP).