Debatt. .

2019-12-30 13:17
Att erbjuda en meningsfull och trygg fritid är ett viktigt förebyggande arbete och syftar till att utjämna skillnader i livsvillkor”, skriver debattörerna. Foto: Sao-Mai Dau
Att erbjuda en meningsfull och trygg fritid är ett viktigt förebyggande arbete och syftar till att utjämna skillnader i livsvillkor”, skriver debattörerna.
Puffetikett
ETC Göteborg

Alliansen rycker undan tryggheten från stadens lekplatser

Att park- och naturnämnden har tvingats välja mellan att behålla parklekarnas personal eller lägga ned ett hundratal lekplatser beror på att Alliansens budget inte prioriterar barnen. Det skriver rödgrönrosa politiker i nämnden.

Alliansen driver en politik som tar bort lekplatser med personal samtidigt som de menar att göteborgarna har rätt till trygga lekplatser. Men det är just tryggheten Alliansen rycker undan om personalen på lekplatserna tas bort.

Lekplatser med personal är bra för besökarna, och för hela staden. Vi har under hösten hört många berättelser om parklekarnas betydelse från förtvivlade göteborgare nu när lekplatser med personal planeras att avvecklas. Berättelser om barnfamiljer som genom lekplatserna med personal får tillgång till roliga aktiviteter, om hur kontakter knutits, om möjligheten för barn att besöka lekplatserna på egen hand och mycket mer. Parklekarna är uppskattade utflyktsmål, men också viktiga i vardagen för barn som bor trångt, saknar barnomsorg eller inte har andra fritidsaktiviteter. De möjliggör en aktiv fritid för fler och många drabbas om personalen försvinner, särskilt familjer med få sociala sammanhang. Centerpartiet menar att valet står mellan att lägga ned ett hundratal lekplatser eller att behålla personal på några få (GP 10/12). Anledningen till det är Alliansens nuvarande budget. Både nedläggning av lekplatser och bortprioritering av personal är direkta konsekvenser av den, och valet hade inte behövt göras om Alliansen lagt en budget som prioriterar barnen.

Parklekarna erbjuder en utvecklande fritid för alla barn, men särskilt för de barn som inte har möjlighet att delta i föreningslivet. Att erbjuda en meningsfull och trygg fritid är ett viktigt förebyggande arbete och syftar till att utjämna skillnader i livsvillkor. Bemannade lekplatser ger även en ökad trygghet i hela bostadsområden och ger så mervärde till närområdet. Det finns massor av barn i Göteborg som aldrig besöker de bemannade lekplatserna, det har Centerpartiet rätt i. Precis som att många Göteborgare inte nyttjar andra kommunala tjänster som barnomsorg eller hemtjänst. Behoven varierar, men det gör inte en kommunal finansiering orättvis. Kommunen kan på ett målmedvetet sätt utjämna skillnader och försöka väga upp för människors olika möjligheter i livet. För många barn och familjer är de bemannade lekplatserna helt avgörande för att överhuvudtaget ha en aktiv och trygg fritid.

Det kommunala kärnuppdraget är att säkerställa invånarnas rätt till en trygg uppväxt. Parklek är en viktig del i det, både nu och på sikt. Detta måste gå före dumsnåla besparingar som drabbar barnen.

///

Hanna Bernholdsson (MP), andre vice ordförande park- och naturnämnden

Urban Junevik (V), ledamot park- och naturnämnden

Louise Thörnqvist (Fi), ledamot park-och naturnämnden