Debatt. .

2017-11-09 04:00
BILD: Erik Nylander/T

Agera mot sexualiserat digitalt våld mot tjejer

”Jag har ångest varje dag men ingen att prata med.”

”Han la ut min bild och nummer med: hon suger av vem som helst för en öl.”


VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


”Han tog reda på allt om mig, nu skriver han att han kommer döda mig.”

”Jag orkar inte leva längre.”

Tjejernas berättelser tar aldrig slut. Den psykiska ohälsan eskalerar men vuxenvärlden finns inte där.

Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga tjejer. Det visar forskning från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Statistiken är också tydlig. Tjejer elva till 24 år upplever i högre grad psykisk ohälsa med symtomen ängslan, oro och/eller ångest.

I Bris årsrapport 2016 slås fast att samhället misslyckas med förebyggande av barn och ungas psykiska ohälsa. Samtidigt ser vi hur i första hand tjejer utsätts för sexuella trakasserier, förtal och direkta hot. Nätet är ytterligare en arena där killar och män utövar kränkningar, hot, våld och övergrepp. De som utsatts för sexualiserat våld via nätet uppvisar psykisk ohälsa och posttraumatiska symptom (PTS) i mycket hög grad. Anmälningsgraden är låg och mörkertalet högt.

Vi på Tjejjouren Väst arbetar för barn och ungas rättigheter och välmående. Vi möter dagligen unga tjejer i utsatthet, med ångest, depression och självmordstankar. I chatten får vi beskrivningar av ett hårdnande digitalt klimat där sexuella övergrepp, trakasserier och våld är återkommande. Många av tjejerna vittnar om en ensamhet och känslan av att vuxna övergivit. Många unga hittar egna strategier för att hantera den ångest och oro som de har och vi ser att antalet stödsökande med självskadeproblematik ökar.

Tjejjouren Väst är en ideell organisation med nätbaserad stödverksamhet för alla som identifierar sig som tjej. Vårt mål är att erbjuda ett villkorslöst stöd, oavsett om en stödsökande berättar om våld, övergrepp, ensamhet eller något helt annat. Utöver det nätbaserade stödet jobbar föreningen aktivt för att nå ut till allt fler barn och unga. Tjejjouren Väst jobbar även opinionsbildande för unga tjejers mänskliga rättigheter genom att aktivt lyfta barn och ungas perspektiv. Just nu jobbar vi med fokusområdet digitalt våld, genom projektet #connectwithrespect. Ett projekt som syftar till att öka vuxnas medvetenhet kring barn och ungas utsatthet via nätet samt hur vuxna kan finnas tillgängliga och ge stöd utifrån barn och ungas behov.

Ideella tjejjourer är en ovärderlig kraft och tillgång när vi lyssnar och stöttar barn och unga tjejer som inte har någon annan att vända sig till. Många berättar om en sjukvård som inte är tillgänglig, att vuxna inte förstår eller tar dem på allvar. Om att de inte vågar söka hjälp. De skäms.

Nutidens accelererande tempo i en allt mer globaliserad värld skapar gigantiska krav från omvärlden och oändliga intryck att förhålla sig till. Barn och unga tar till sig mer än vuxna någonsin kan föreställa sig, då tillgängligheten via digitala medier är enorm. Var femte tjej från tio till 16 år har utsatts för sexuella trakasserier på nätet. Det visar 2017 års upplaga av organisationen Friends nätrapport.

Många tjejer som utsatts för digitalt våld vittnar om vuxenvärldens oförståelse och stor bristande kunskap. Här behövs kompetenshöjande arbete. Ofta förebyggs eller anmäls inte brotten utan snarare trivialiseras, just på grund av att de begåtts på nätet.

Politikerna måste ta det digitala våldet och den växande psykiska ohälsan på allvar. Ingen ska behöva skämmas över sin utsatthet. Kommunerna måste prioritera resurser för detta område.

Vi kräver därför att riksdagen:

✓ Öronmärker medel i vårbudgeten till förebyggande, kompetenshöjande och åtgärdande arbete mot digitalt våld

✓ Avsätter mer resurser för vårdinsatser

✓ Säkerställer tjejjourernas fortlevnad

Vi fyller en lucka i samhället för barn och unga tjejer som behöver vuxna som lyssnar och lyfter upp deras frågor, berättelser och utsatthet på agendan. Vi saknar i dag resurser till kompetenshöjande insatser, i första hand för fältarbetare, fritidsledare, socionomer och skolpersonal. Vi behöver också resurser för stödverksamhet på nätet. Det är vi som kan vara barn och unga tjejers röst när politiker, vård och hela deras vuxenvärld blundar. Öppna era ögon!

Tjejjouren Väst

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter